Keď sa povie Poledniak

Slovenské technické múzeum systematicky dokumentuje aj prínos osobností rozvoja vedy a techniky. K tematike “Osobnosti Košíc“, ktorú si košické múzeá a galérie vybrali ako spoločný motív pre tohtoročnú Košickú noc múzeí a galérií, múzeum prispieva výstavou prezentujúcou históriu jednej z prvých košických fabrík. V rozvoji strojárskej výroby na území dnešného Košického kraja vynikala firma Karola Poledniaka. Zakladateľ firmy a jeho syn a pokračovateľ, tiež menom Karol Poledniak, patrili k osobnostiam spoločenského a hospodárskeho života mesta Košíc a okolia. Prispeli k rozvoju strojárskej výroby a priemyslu na východnom Slovensku a položili základy vyspelého strojárstva na Slovensku. Cieľom výstavy je pripomenúť verejnosti košické významné osobnosti – zakladateľov strojárstva, ktorí z malej dielne tvrdým úsilím a vďaka technickému a obchodnému nadaniu vybudovali veľkú firmu, ktorá si postupne vybudovala renomé aj za hranicami Slovenska. Táto vyše 130 ročná továreň, ktorej objekty dodnes stoja na Štúrovej ulici v Košiciach, bola predchodcom svetoznámej strojárskej fabriky Východoslovenské strojárne (VSS).
Základ výstavy tvoria hodnotné zbierkové predmety, ktoré múzeum systematicky sústreďuje. Symbolicky prezentujú výrobný program a produkciu firmy Karola Poledniaka, ktorá sa sústreďovala na poľnohospodárske stroje, stavbu mlynov a odlievaný sortiment zo železolejárne. Zastúpený je tiež autentický dobový materiál poskytnutý súkromnými zberateľmi.
Z trojrozmerných technických exponátov vynikne mlynská valcová stolica z roku 1913 na mletie obilnín v menších prevádzkach – práve tento výrobok patril k nosným výrobkom košickej firmy. Vystavená je i sečkovica na sekanie hospodárskych rastlín s ručným kolesom a ozubeným prevodom. Prezentovaný je i tlačiarenský lis na papier, ďalej originály dokumentácie z firmy K. Poledniak: plány, výkresy, nákresy, účtovné knihy, plány zariadenia mlyna a zabudovania turbíny v Horných Lelovciach. Zaujímavosťami sú i vreckový mikroskop, ktorým K. Poledniak ml. osobne kontroloval kvalitu liatinových výrobkov, firemné tabule, či pamätné tablo s fotografiami zamestnancov vyhotovené pri príležitosti 50. výročia založenia firmy. Na nádvorí múzea si návštevníci môžu prezrieť i ďalšie produkty firmy K. Poledniak –Francisovú radiálnu pretlakovú turbínu v špirálovej skrini s horizontálnym hriadeľom, ktorá slúžila na pohon zariadení mlyna v Barci, či jednovalcový ležatý parný stroj zn. Poledniak.
Veríme, že téma slávnej továrne a značky „Poledniakovej fabriky“, ktorá položila pevné základy strojárskej výrobe, zaujme návštevníkov a pripomenie tak jednu z významných etáp technickej histórie mesta Košice i regiónu východného Slovenska.

www.stm-ke.sk

Updated: 14. apríla 2019 — 21:37

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.