Katova bašta – Rodošto

V rámci projektu otvorených zón dôjde do konca roka k pomerne radikálnemu vynoveniu priestorov Katovej bašty. Po prvýkrát budú verejnosti predstavené dobové delové komory, takzvané kazematy. Ide o priestor, ktorý sa nachádza na prízemí Katovej bašty.
Počas stáročí tam bola aj klobučnícka manufaktúra Friedricha Gebrechta a neskôr aj priestory na bývanie. V týchto priestoroch budú inštalované dobové kópie kanónov a s tým súvisiace artefakty (hradbové pušky, koše s delovými guľami, ochranné prútené štíty a pod.) ako voľne prístupná upútavka na existujúce stále expozície.
Ďalej sa na prízemí Rodošta vytvorí aj nová lektorňa, nový muzeálny obchod a taktiež sa reinštaluje expozícia v Rodošte.


 Rodošto

 Umelecké kovolejárstvo

Updated: 1. apríla 2019 — 20:06

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.