Katov byt

Stredoveké Košice boli pomerne krutým miestom pre zločincov. Väzňov tu totiž mučili rôznymi rafinovanými spôsobmi a konali sa tu aj popravy. A katov byt sa nachádzal v tesnom susedstve s väznicou a mučiarňou. Hovorí sa síce, že posledným katom bol Mikluš, ale jeho existencia nebola potvrdená. Portrét kata sa však nachádza v ženskej časti väznice. Na stenu ho namaľovala jedna z väzenkýň, nie je však jasné, ktorý kat to je. Tieto pochmúrne priestory vybudovali už v 17. storočí a ešte do roku 1909 tu bola žandárska stanica.

Významný mešťan

  V podzemných kobkách dodnes človeka zamrazí, zvlášť pri pohľade na rôzne mučiace nástroje. Španielske čižmy, koleso na lámanie, dereš a iné. Traduje sa, že v podzemí viedla chodba, ktorá ústila až pri Immaculate. Ňou viedli prominentných väzňov na popravisko. Ďalšie popravy – chudobnejších zločincov – sa robili na Šibenej hore, dnešnom sídlisku Železníky. V tých časoch bol kat veľmi významným mešťanom. Veď práve na jeho šikovnosti záležalo, či hlavu odsúdenému zotne ‚jedným vrzom‘, alebo ju bude stínať na viackrát. Bohatí trestanci si dokonca bezbolestnejší spôsob popravy platili.

 Súčasťou areálu sú nové historické expozície, ktoré vychádzajú zo štúdia archívnych dokumentov. Tie potvrdili, že súčasťou objektov bol aj Katov byt. V minilapidáriu sú zabudované aj voľne uložené fragmenty stredových Košíc. Záujem návštevníkov určite vzbudí kópia mučiaceho nástroja – klady. Prvýkrát v histórii bude k dispozícii výťah pre imobilných návštevníkov, vďaka ktorému sa z dvora Miklušovej väznice dostanú po novovytvorenej pavlači do Katovho bytu.

V prvej miestnosti Katovho bytu vidno, ako asi mohlo vyzerať dobové zariadenie. V druhej miestnosti je expozícia, ktorej dominujú tri popravné meče mesta. Jeden z nich požičalo košické Múzeum voskových figurín. Na jednom z mečov je nápis IUS GLADII CIVITATIS CASSOVIENSIS – Právo meča mesta Košice. Na štyroch faximíliách listín z archívu možno vidieť rozsudky s jednoduchým vyobrazením, výplatnú listinu kata, listinu, ktorou bolo udelené právo popravovať zločincov a dokument o tom, prečo košickému katovi odťali ruku. Osemminútová vizualizácia ponúkne divákovi pohľad na 800-ročný vývoj lokality.

Katov byt je jedinou zachovanou vežou z niekdajších 32 stredovekých veží mestského opevnenia.

Updated: 6. apríla 2019 — 21:54

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.