Kasárne Kulturpark

Zástupcovia mesta a projektu dnes (19.06.2012) za účasti ministra kultúry podpísali protokol o začatí stavebných prác v areáli Kasární Kulturpark. Zhotoviteľom stavby v hodnote 23,8 milióna eur je akciová spoločnosť Doprastav, a.s. Stavbu by mali ukončiť do konca tohto roka. Kasárne Kulturpark sa zmenia na kultúrnu zónu, v ktorej sa bude počas celého budúceho roka realizovať množstvo kultúrnych akcií. Po Kultuparku by mali čoskoro nasledovať aj projekty obnovy Uličky remesiel a Košického hradu.
video.sita.sk


Staršie fotografie Kasarní Kulturpark:


Jedným z kľúčových investičných zámerov projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 je premena bývalých kasárenských skladov na Kukučínovej ulici na kultúrne centrum mesta pre stretávanie, tvorbu, spájanie a prezentáciu rôznych žánrov moderného umenia. Komplex budov postavený koncom 19. storočia je zasadený do historického gaštanového parku. Park bude slúžiť Košičanom pre relax, voľno-časové aktivity detí a aj ako letné kino.

Areál Kulturparku budú tvoriť 3 hlavné objekty Centrálny kultúrny objekt, mestská galéria a kreatívny inkubátor. Objekty budú ponúkať výstavné priestory, divadelné štúdio, priestormi určenými pre výmenné pobyty umelcov, ateliéry, kreatívne štúdiá a laboratóriá. Multifunkčné mestské výstavné a kongresové priestory ponúknu variabilné využitie v nadväznosti na ostatné funkcie areálu.

Objekt kreatívneho inkubátora má slúžiť na podporu malého a stredného podnikania v oblasti kreatívnych odvetví v Košiciach a okolitom regióne. Poskytne zvýhodnený prenájom umelcom, priestory pre začínajúce firmy pôsobiace v oblasti kreatívnych činností a subjekty zo sféry kultúry a umenia. Výhodou práce v objekte typu kreatívneho inkubátora bude možnosť využitia spoločných a outsourcovaných administratívnych a servisných služieb (účtovníctvo, telekomunikačné pripojenia atď.), poskytnutie špecializovaných vzdelávacích programov (napr. školenia v oblasti kultúrneho manažmentu, zvyšovanie mediálnej gramotnosti) a informácií, konzultačných služieb (partnerstvá, networking, granty, projektový manažment).

V roku 2009 bola vyhlásená súťaž návrhov. S víťazom súťaže – ateliér Zerozero z Prešova – sa po rokovacom konaní uzatvorila zmluva na projekčné práce.

http://www.kosice.sk/

Updated: 1. apríla 2019 — 20:28

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.