Kaplnka sv. Michala 2012

Najkrajšia gotická pamiatka v Košiciach sa zaskvela po 10 rokoch rekonštrukcie za 48 miliónov korún v plnej svojej kráse. Vstúpte i na jej chór či do podzemia.
600 rokov staré maľby umiestnené do stredovekej cintorínskej kaplnky.
Kamenné pastofórium i nádherné vitráže.
Náhrobné kamene vsadené do jej múrov.
Dierky v múroch, ktoré vraj spravili bosorky.
Kaplnka je síce malá, no každý detail tu má svoj príbeh…

Príďte na miesta, kde odpočívajú naši prapraprapra…prapredkovia.
Kaplnka ocenená cenou Fénix za skvelú rekonštrukciu.

Košické relikvie Kristovej krvi

 

Vedeli ste, ze v mesiaci marci uplynulo 610 rokov, keď Košice a Dóm sv. Alžbety preslávila na celom svete odpustková bula, ktorú vydal pápež Bonifac IX. (1389 -1404) dňa 1. marca 1402. V tomto dokumente pápež povolil veriacim, ktorý sa zo svojich hriechov vyspovedajú, v deň apoštolov svätého Filipa a Jakuba (3.mája) a nasledujúce tri dni pobožne navštívia kostol svätej Alžbety také odpustenie hriechov, akými disponujú chrám sv. Marka v Benátkach a kostol v Assisi, nazývaný Porciunkolou a zasvätený Panne Márii ako patrónke anjelov.

Doslovný text tejto veľmi významnej latinskej listiny v slovenskom preklade znie: „BONIFÁCvšetkým v Kristu veriacim … spasenie…Keďže teda košický farský kostol svätej Alžbety, prislúchajúci k jágerskej diecéze – v ktorom slávna krv nášho Pána Ježiša Krista od dávných čias zázračným spôsobom je prítomná, a v ktorom pre tam často sa vyskytujúce zázraky, veľké množstvo neveriacich a susedných Valachov a Rusínov sa zhromažďuje a mnohí z neveriacich z Božej milosti prestúpili a každodenne prestupujú na pravú vieru,- kedysi vyhorel, a tam bývajúcimi v Kristu veriacimi sa opäť vystaval, avšak nie je ešte dokončený, a opravenie, prestavanie a dokončenie takéhoto kostola si bude akiste vyžadovať nemalé výdaje, My, želajúc si, aby sa kostol ozdobnejšie obnovil, dokončil a s náležitou úctou navštevoval, povoľujeme, aby všetkým vyspovedavším sa a svoje hriechy úprimne ľutujúcim veriacim, ktorí v deň apoštolov svätého Filipa a Jakuba od prvých nešpôr do druhých, ako aj v tri dni po označenom sviatku priamo nasledujúce spomenutý kostol pobožne navštívia a na jeho opravenie, udržiavanie a pre jeho pokladnicu pomocnú ruku podajú, obsiahnú tie odpustky a odpustenia hriechov, ako návštevníci benátskeho chrámu svätého Marka v castelánskej diecéze v deň sviatku Nanebovstúpenia Pána Ježiša Krista, ako aj návštevníci mimo hradieb stojaceho, Porciunkulou nazvaného a Panne Márii zasväteného kostola v Assisi každoročne, alebo inokedy hocakým spôsobom môžu obsiahnuť. A rovnako udeľujeme správcovi spomenutého kostola svätej Alžbety v Košiciach a ním z času na čas za spovedníkov vyvoleným, určeným a prikázaným dvanástim kňazom úplnú a voľnú právomoc, aby v deň svätého Filipa a Jakuba a v nasledujúce tri dni vypočúvali s apoštolskou právomocou vypočúvali spovede všetkých v Kristu veriacich a udeľovali im potrebné rozhrešenie, ak sa len nevyskytnú také prípady, v ktorých si treba vyžiadať radu Apoštolskej stolice. Dané v Ríme u svätého Petra dňa 1. marca, v trinástom roku nášho pontifikátu.“ (prevzaté: Dr. Vojtech Wick: Dóm svätej Alžbety v Košiciach, 1936, str.24-25)

http://www.dom.rimkat.sk/436/kosicke-relikvie-kristovej-krvi/

Updated: 27. marca 2019 — 21:08

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.