Kalvínovo námestie – tabule

Slovenský cirkevný zbor a Maďarský cirkevný zbor Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v Košiciach už pred niekoľkými rokmi (r.2009) požiadali o zmenu názvu terajšej ulice Pri Miklušovej väznici na Námestie Jána Kalvína. Stojí tam kostol, v ktorom oba zbory pôsobia.
Niekdajšie označenie tejto ulice bolo v maďarskom jazyku Kálvin tér, a od roku 1920 do roku 1938 aj v slovenskom jazyku Kalvínovo námestie. O tomto fakte svedčia aj historické dokumenty.
Námestie v súčasnosti nesie názov po objekte väznice a mučiarne a známom katovi Miklušovi. Oba zbory požiadali Mestskú časť Košice – Staré mesto o vyjadrenie. Poslanci miestneho zastupiteľstva k tomu zaujali kladné stanovisko, no mestské zastupiteľstvo, resp. Názvoslovná komisia mesta, vtedy so znemou nesúhlasila.
Včera (31.10.2014) boli do dlažby osadené tabule…

Updated: 27. júna 2019 — 21:43

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.