Jakabov palác

 Potulky za hradby slobodného kráľovského mesta:

Budova postavená staviteľom Jakabom v novogotickomslohu. Pri stavbe boli použité aj vyradené kamenné časti z Dómu svätej Alžbety. Do roku 1968 palác stál na brehu Mlynského náhonu, čím sa vytvárala nádherná idyla. Náhon bol v roku 1968 zrušený a palác odvtedy stojí na okraji rušnej štvorprúdovej komunikácie. V roku 1945 bol istý čas sídlom prezidenta obnovenej Československej republiky Edvarda Beneša. V rokoch 1992 – 2000 v budove sídlila Britská rada (British Council) … Jakabov palác je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. V dôsledku neujasnených vlastníckych vzťahov vznikol problém, ktorý nie je vyriešený dodnes a Jakabov palác je mimo prevádzky. O opravy a nevyhnutnú údržbu sa stará mesto Košice.

JAKABOV PALÁC

19.februára 2011

 

Updated: 27. marca 2019 — 21:31

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.