Ivo Andrić – spisovateľ a/alebo diplomat

Východoslovenské múzeum v Košiciach predstaví svojim návštevníkom hosťujúcu výstavu Múzea mesta Belehrad pod názvom Ivo Andrić – spisovateľ a/alebo diplomat. Výstava sa koná pri príležitosti 55. výročia udelenia Nobelovej ceny za literatúru jednému z najvýznamnejších juhoslovanských literátov – Ivovi Andrićovi. Výstava prezentuje tohto literárneho velikána nielen ako spisovateľa, ale aj ako významného diplomata Kráľovstva Juhoslávie v rokoch 1920 – 1941. Ako sa uvádza v zdôvodnení Švédskej akadémie, Ivovi Andrićovi, bola udelená Nobelova cenu „za epickú silu, s akou snoval motívy a ľudské osudy z dejín svojej vlasti“. Tou vlasťou mu bola Bosna a Hercegovina. Narodil sa v Travniku (1892), vyrastal vo Višegrade a Sarajeve. Bosne a Hercegovine zasvätil svoju celoživotnú literárnu tvorbu, pričom túto tému neopustil ani počas svojej diplomatickej kariéry, ani po tom čo sa v roku 1941 natrvalo usadil v Belehrade. Svoje rodisko a jeho ťažké dejinné osudy opísal Andrić bez národnostnej predpojatosti, čím sa stal spisovateľom všetkých národov Juhoslávie a jeho dielo, pre svoj univerzálny humánny odkaz, súčasťou svetového kultúrneho dedičstva.

Hosťovanie výstavy Múzea mesta Belehrad v Košiciach je výsledkom dlhodobej spolupráce oboch inštitúcií a nadväzuje na predchádzajúcu výmenu výstav realizovanú v uplynulých rokoch. Okrem iného v rámci výstavy budú návštevníci môcť na výstave vidieť osobné veci veľkého spisovateľa, jeho diplomatickú uniformu, kord a diplomatický kufor, ako aj ukážku jeho rukopisov. Zároveň vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach budú mať návštevníci možnosť prvýkrát uvidieť na vlastné oči originál Nobelovej ceny. V rámci výstavy je pripravený program sprievodných podujatí a cyklus prednášok, v rámci ktorého odborníci z Belehradu, Prahy ako aj z radov domácich historikov priblížia publiku Iva Andrića a reálie Balkánu jeho doby. Prvá z prednášok sa uskutoční už 11. novembra 2016 a prednášateľom bude samotná autorka výstavy a zároveň riaditeľka Múzea mesta Belehrad Tatjana Koričanacová.

Záštitu nad výstavou prevzal veľvyslanec Srbskej republiky v Bratislave, Jeho excelencia Šani Dermaku.

Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2
trvanie výstavy: 10. 11. 2016 – 20.2. 2017

www.vsmuzeum.sk/vystavy/ivo-andric-spisovatel-a-alebo-diplomat

Updated: 14. apríla 2019 — 21:42

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.