Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny

Vybudovaním vlastných priestorov úcelovo projektovaných pre potreby nukleárnej medicíny pribudne do portfólia služieb inštitútu lôžkové oddelenie a pracovisko pozitrónovej emisnej tomografie. Na 10 lôžkach sa bude vykonávat liecba otvorenými žiaricmi, ktorá je založená na nasledujúcom princípe: látka, o ktorej je známe, že sa po podaní pacientovi prednostne vychytáva v nádore, sa ešte pred podaním oznací rádioaktívnou látkou s beta-žiarením. Takéto žiarenie úcinkuje iba na niekolko milimetrov dlhej dráhe, takže cielene znicí iba nádorové bunky a nepoškodí okolité zdravé tkanivá. Vo východoslovenskom regióne dosial nie je žiadne lôžkové oddelenie nukleárnej medicíny.

http://www.inmm.sk/Data/tlacova.pdf

Updated: 1. apríla 2019 — 21:23

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.