Imre Makovecz – …spojiť nebo a zem…

Výstava Imre Makovcza je od jeho smrti v r. 2011 najrozsiahlejšou prezentáciou jeho umenia, napriek tomu je však iba zlomkom jeho bohatého dedičstva. Prostredníctvom fotografií, kresieb a dokumentov sa môžeme oboznámiť s najdôležitejšími zastávkami života architekta, nositeľa Kossuthovej ceny. Tri makety predstavujú maďarský pavilón na svetovej výstave v Seville, katolícky kostol v Paksi a lesný kultúrny dom vo Visegráde. Popritom budú vystavené fragmenty veže zatiaľ nerealizovaného kostola sv. Michala – archanjela vo Felsőkrisztinavárosi v Budapešti. Výstava prostredníctvom fotografií, skíc i osobných pracovných pomôcok námprezentuje realizované a vyprojektované stavby architekta Imre Makovcza. K pochopeniu vystavených exponátov prispieva aj sprievodné premietaniediapozitívov o projektovaní kostola sv. Michala – archanjela, ako aj osemminútová animácia, ktorá poskytuje záujemcom mimoriadny zážitok.Makovecz povýšil na taký stupeň dokonalosti svoje kresliarske umenie, že každá jeho skica je osobitným výtvarným dielom – takto charakterizuje kresby Imre Makovcza kurátor výstavy Lőrinc Csernyus, člen – korešpondent Maďarskej akadémie umení. Podľa Csernyusa jeho schopnosti kreslenia, citu pre proporcie a priestorovéhovidenia sú medzi architektami ojedinelé. Vždy ho zaujímala symbióza krajiny, rastlinstva a budov, ktorá svedčí o prítomnosti vyšších tvorivých síl ako je tvorivosť človeka. Vo svojich kresbách stvárňuje architektúru minulosti i budúcnosti. V čase a v priestore sa pohybuje dopredu i dozadu, vo svete toho, „čo sa stať mohlo”.

Východoslovenské múzeum v Košiciach Námestie Maratónu mieru 2
trvanie výstavy: 14.12.2016 – 26.3.2017

www.vsmuzeum.sk/vystavy/-spojit-nebo-a-zem-

Updated: 14. apríla 2019 — 21:41

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.