IBV za Berekom – Panský les II – Malá Ida

Pozemky sa nachádzajú na okraji obce Malá Ida , ktorá je vzdialená 11 km od krajského mesta Košice. Nehnuteľnosti sú situované v bezprostrednej blízkosti štátnej cesty Malá Ida – Bukovec, smer Košice. Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce Malá Ida, v lokalite Za Berekom priľahlej zo severu k IBV Panský les, lokalita je podľa územného plánu obce určená na IBV. Lokalita tvorí vyhľadávanú oblasť na bývanie v dosahu krajského mesta Košice. Jedná sa o stavebné pozemky určené na individuálnu bytovú výstavbu s dobrým výhľadom a osvetlením, až na pozemok par. č. 778, ktorý tvorí plochy iných nelesných porastov – jedná sa o náletový porast stromov a krovín, vhodný na sadové úpravy IBV. Poloha je obytná, v susedstve prevláda zástavba rodinných domov a lesy, cez cestu je pole, konfigurácia terénu – rovinatý až mierne svahovitý – západný svah, pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby – v obci sú verejné rozvody elektriny, vody, plynu a kanalizácie, hodnotené pozemky sú bez sietí, v obci je dopravné spojenie autobusom, čas jazdy vlastným vozidlom do centra Košíc je do 10 min., občianska vybavenosť je na úrovni obcí nad 1000 obyvateľov – obecný úrad, kultúrny dom, pošta, ZŠ, MŠ, obchod so zmiešaným tovarom, potraviny, pohostinstvo.
http://www.panskyles.sk/

Updated: 25. decembra 2019 — 16:23

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.