Hotel Aréna

Základné údaje o stavbe
Existujúci objekt  bývalého Club hotela má jedno podzemné (čiastočne zapustené) a 5 nadzemných podlaží a strešnú nadstavbu.
Objekt bol pôvodne využívaný ako hotel s dvoma reštauráciami, neskôr ako administratívna budova.

Hlavný vstup do objektu je ponechaný zo severnej fasády. Tvorí ho zádverie so vstupom do hotelovej haly s plánovanou recepciou a zázemím recepcie.
Z haly bude prístupná reštaurácia, existujúce WC návštevníkov doplnené o WC pre imobilných, výťah s úpravou pre imobilných prepojený dverami aj so vstupnou halou STEEL ARÉNY, existujúce schodisko bude ponechané.

Zázemie reštaurácie ostane prepojené s kuchyňou situovanou v 1. podzemnom podlažia s kaviarňou na 2. nadzemnom podlaží.

1. Podzemné podlažie
Má upravený zásobovací vstup a bude doplnené novým schodiskom. Stavebnými úpravami dôjde k preriešeniu kuchyne pre súčasné potreby so skladovým zázemím a priestormi pre zamestnancov. Vykurovanie Hotela a príprava teplej úžitkovej vody bude realizovaná cez odovzdávaciu stanicu tepla.

2. Nadzemné podlažie
Na druhom nadzemnom podlaží sa bude nachádzať kaviareň a zázemie administratívy Hotela.

3. a  4. Nadzemné podlažie
Je riešené ako ubytovacia časť s 9 dvojlôžkovými izbami a 1 apartmánom.

5. Nadzemné podlažie
Okrem ubytovacej časti 1 apartmán a 7 dvojlôžkových izieb je plánovaný priestor pre SKY LOUNGE s vlastným barom a hygienickým zázemím. 
Priestor SKY LOUNGE má slúžiť ako komfortný klubový priestor, odkiaľ môže návštevník priamo sledovať športové alebo kultúrne podujatie a popri tom mať zabezpečené občerstvenie na vysokej úrovni. Tento priestor je riešený ako dvojpodlažný – prepojený so 6. nadpozemným podlažím.

6. Nadzemné podlažie
je navrhované v priestore existujúcej strechy a objektu dnešnej nadstavby. Dispozične sú v priestore riešené 2 dvojlôžkové izby a 1 apartmán. Samostatnou časťou je priestor SKY LOUNGU s vlastným barom a hygienickým zázemím.

www.steelarena.sk/sk/o-steel-arene/hotel-arena

Updated: 26. júla 2019 — 21:14

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.