HM Tesco – nájomné jednotky

Predmetom zámeru sú dve samostatné stavby prenajímateľných obchodných jednotiek v areáli TESCO. Predmetná fáza tvorí 3. fázu v rámci výstavby TESCA Košice. Zastavaná plocha hlavného objektu je 2488 m2, z toho čistá predajná plocha 4172 m2. Jedná sa o 2 obchodné jednotky, z ktorých každá má 3 predajne. Strecha bude vytvorená väzníkmi, stužidlami a väznicami, na ktoré je uložený zateplený strešný plášť z trapézových plechov s izoláciou. Podlahy budú z drôtobetónovej dosky, v niektorých priestoroch opatrené keramickou dlažbou. Obvodový plásť je navrhnutý zo zateplených trapézových plechov, vstupné zasklené steny sú hliníkové, zásobovacie vráta oceľové. Stavba bude realizovaná v k.ú. Brody.

Updated: 28. marca 2019 — 20:11

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.