Heliport

Výstavba a prevádzka heliportu leteckej záchrannej služby.
Premiestnenie jestvujúceho vrtuľníkového letiska – heliportu LZS v objekte FNLP Košice cca o 200 m západnejšie z dôvodu vlastníckych vzťahov k pozemku, na ktorom je umiestnený súčasný heliport.

Výstavba a prevádzka heliportu LZS. Navrhovaná stavba svojim charakterom patrí k obslužnej činnosti – zabezpečeniu prevozu pacientov do objektu FNLP Košice. Heliport slúži ako pracovná plocha (podľa noriem Leteckého úradu SR) pre vrtuľník s bezbariérovým prístupom, ak je stanica pozemnej záchrannej zdravotnej služby aj stanicou leteckej záchrannej zdravotnej služby. Stavba je lokalizovaná v areáli FN Košice. Stavba bude umiestnená na pozemku investora. Jej umiestnenie je v súlade s územným plánom mesta Košice. Umiestnením stavby nedôjde k zhoršeniu životného prostredia a ani sa nezvýši zaťaženie na životné prostredie. Súčasný heliport je lokalizovaný cca 100 m východne od Tr. SNP, nové umiestnenie bude cca 100 západne od Tr. SNP v Košiciach. Heliport LZS pre vrtuľník má celkovú dĺžku 13 m.

Updated: 25. marca 2019 — 22:18

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.