Grot IV – prístupová cesta

KOŠICE 22. septembra 2011 (SITA) – Jednou priorít súčasného starostu najväčšej košickej mestskej časti Západ Rudolfa Bauera a tunajšieho zastupiteľstva je vyriešiť desať rokov trvajúcu kauzu individuálnej výstavby v lokalite Grot IV. Podľa zverejneného uznesenia septembrové zastupiteľstvo schválilo riešenie, aby majitelia časť svojich pozemkov, na ktorých sú cesty a chodníky previedli darovacou zmluvou na mestskú časť. Malo by ísť o darovanie časti pozemkov na vyše štyridsiatke parciel. V lokalite totiž nie sú vybudované a skolaudované komunikácie – cesty, chodníky. To zase bráni v kolaudácii už postavených rodinných domov.

Potrebné je aby vlastník pôdy pod cestami a chodníkmi bol len jeden. Ak by sa neuzatvorili darovacie zmluvy, správcovia rozvodných sietí by museli mať prístup k svojim podzemným rozvodom ošetrený samostatnými zmluvami so súkromnými vlastníkmi pozemkov s vecnými bremenami. To by vytvorilo neštandardný a komplikovaný právny vzťah najmä pri odstraňovaní porúch a riešení havárií na týchto rozvodoch. Po kolaudácii diela prejde vlastníctvo pozemkov z Mestskej časti Košice – Západ na mesto Košice ako budúceho vlastníka a správcu zároveň. Správcovia rozvodných sietí tak budú mať jedného partnera pre riešenie svojich technických plánov a odstraňovanie havárií.

V tejto lokalite bolo ešte v roku 2002 vydaných 170 stavebných povolení na stavbu rodinných domov. Pôvodne mala pozemné komunikácie – cesty a chodníky, a verejné osvetlenie postaviť mestská časť, no nestalo sa tak, lebo nedostala v plnej výške dotáciu zo štátneho rozpočtu , a ktorou pôvodne počítala. Celkové náklady na komunikácie v lokalite s rozlohou 103 000 štvorcových metrov sa mali pohybovať na úrovni približne 800 000 eur.

V máji vedenie mestskej časti uzavrelo už s jedným z dvoch talianskych investorov dohodu na výstavbu cesty na vetve A, ktorá je hlavnou dopravnou tepnou lokality. O riešení situácie rokujú s ďalšími investormi ako aj majiteľmi stavieb, aby prispeli na stavbu cesty.

Ako informoval pracovník kancelárie starostu Marián Krajňák, mestská časť pripravuje zriadenie Fondu na dofinancovanie realizácie objektu Pozemné komunikácie na Obytnom súbore Grot IV Košice, ktorý umožní združiť príspevky stavebníkov a darcov. Výška príspevku jedného stavebníka by bola v priemere 1 200 eur. Takto zložené finančné prostriedky by boli uvoľnené až po úplnom dokončení dostavby objektu Pozemné komunikácie a jeho kolaudácii, v čase po podaní žiadosti stavebníka o kolaudáciu svojho rodinného domu.

Cieľom mestskej časti je postupne dospieť ku kolaudačným rozhodnutiam, pričom prvé časti komunikácií by mohli byť skolaudované v budúcom roku a celý proces by mohol byť skončený v prvej polovici roku 2014.

Zdroj: SITA

Updated: 25. marca 2019 — 22:07

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.