Golfový areál Cassovia golf & country club

Golfový areál CASSOVIA GOLF & COUNTRY CLUB predstavuje 18-jamkového golfové ihrisko s plánovaným umiestnením v katastri obce Družstevná pri Hornáde. Súčasťou golfového ihriska sú aj zariadenia športovej vybavenosti – golfový klub s parkoviskom.

Vybudovaním predmetného golfového ihriska v danej lokalite sa zvýši jej atraktivita a z toho budú plynúť výhody pre miestnych obyvateľov. Stavba bude architektonicky vhodne začlenená do okolitej krajiny, s maximálnym využitím prvkov nachádzajúcich sa v danom území. Jedná sa o estetickú a ekologicky hodnotnú úpravu prostredia.
Golfový areál predstavuje mimoprodukčné využívanie pôdy a má významnú krajinotvornú funkciu. Je to jeden z možných alternatívnych prostriedkov starostlivosti o kultúrnu krajinu, ktorý nahradzuje tradičné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo. Napriek tomu, že golfové ihriská sú na Slovensku relatívne novým prvkom, pri ich citlivom začlenení do krajiny môžu z hľadiska ekologických funkcií krajiny byť intenzívnejším pozitívnym činiteľom ako tradičné poľnohospodárstvo a lesohospodárstvo.

Golfové ihrisko v Družstevnej pri Hornáde sa má budovať v troch časových etapách. Prvá etapa pozostáva z výstavby golfového ihriska s deviatimi hracími dráhami. V druhej etape sa uvažuje s vybudovaním hlavnej budovy Golfovej klubovne (Clubhouse) s príslušnými spevnenými plochami a vedľajších budov Požičovne so servisom a Tréningového centra (Driving range) s cvičnou lúkou. Po dobudovaní zvyšných 9 hracích dráh v tretej etape výstavby bude golfové ihrisko pozostávať z 18 hracích dráh.

začatie výstavby: máj 2012
ukončenie výstavby: december 2014
začatie prevádzky: apríl 2015
ukončenie prevádzky: nie je určené

http://eia.enviroportal.sk/detail/golfovy-areal-cassovia-golf-country-club

Updated: 4. apríla 2019 — 21:39

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.