Gemerská ulica – rekonštrukcia vozovky

Od pondelka 2.5.2016 dochádza pre rekonštrukčné práce na ulici Gemerská k čiastočným obmedzeniam dopravy jej presunutím na južnú stranu ulice – obojsmerne. Termín ukončenia prác je 3 mesiace od odovzdania staveniska. Rekonštrukcia tohto úseku v dĺžke 0,782 km je súčasťou opráv 17 komunikácií, plánovaných v priebehu rokov 2016 – 2018.

Updated: 25. marca 2019 — 20:51

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.