Garáže – Kuzmányho

Firma SELL SLOVAKIA  v spolupráci s ÚHA a za podpory výboru mestkej časti Staré mesto rieši nepriaznivú situáciu v statickej doprave v tejto mestkej časti a má záujem v rokoch 2011 až 2012 zrealizovať garážový komplex na Kuzmányho ulici.

Jednopodlažný objekt, čiastočne zapustený je zakomponovaný do medziblokového priestoru na voľnú trávnatú plochu.

Kapacita tohto objektu je 100 miest a tak iba niekoťko desiatok motoristov sa môže stať majiteľom garážového boxu neďaleko svojich obytných blokov. Garážový box je vybavený osvetlením, prípojkami 220V/50 Hz a samostatnými výklopnými vrátami. Celý objekt je chránený diaľkovo ovládanými vrátami.

Strecha tohto objektu bude multifunkčne vybavená (4 v 1). Na svoje si prídu okrem majiteľov garáži aj mamičky s malými deťmi, mládež a športovci aj starší občania tohto sídliska. Strecha objektu – garáži bude totiž vybavená detským ihriskom, športovými plochami ako aj oddychovou zónou. Touto stavbou dôjde k revitalizácii vnútroblokového priestoru, nakoľko budú vysadené vzrastlé stromy aj okrasné kríky. 

http://www.sellslovakia.sk/

Updated: 25. marca 2019 — 22:19

1 Comment

Add a Comment
  1. Terézia Halászová

    Oproti nám na Kuzmányho ulici je obrovská plocha bývalých kasární. Prečo sa nemôže využiť časť z tejto obrovskej plochy na garážový dom, ale ideme stavať na tzv. zelenej lúke – doslova a ničíme už aj tak málo zelej plochu a zeleň. Toľko sa hovorí o otepľovaní a v Košiciach zastaváme aj posledné zbytky zelene, kde okrem využitia občanmi môže odtekať dážďová voda. Asi tí ktorí rozhodujú chýbali na hodinách prírodopisu a nevedia čo je kolobeh vody… Všetko je len o peniazoch. Ak by tak nebolo, tak by sa hľadali možnosti, aby sa stavalo tam, kde je už aj tak stavebný pozemok – nevyužívaný.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.