FRESH Supermarket – Barca Hraničná

V júni 2013 sa začala výstavba Supermarketu FRESH Barca. Stavba Supermarketu FRESH je situovaná v MČ – Juh, do nárožia ulíc Južná trieda a Hraničná. V širšej lokalite územia je sústredená občianska vybavenosť. Navrhovaná stavba tvorí samostatný areál s hlavným objektom Supermarketu potravín s pekárňou doplnený butikmi: L.A. PRESS Tabak-tlač, bankomaty, lekáreň, pekáreň, kvetinárstvo, pobočka banky. Stavba je navrhnutá tak, že umožňuje vstup a pohyb telesne postihnutým občanom v zmysle STN 736110. Pri hlavnom objekte sú navrhnuté parkovacie miesta s kapacitou 37 miest priamo napojené s hlavnou komunikáciou.
Plánovaný termín otvorenia: jeseň 2013

Schéma dopravného napojenia supermarketu: OC Fresh Kosice-Barca situacia doprava.pdf

Updated: 28. marca 2019 — 19:54

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.