FRESH Šaca

Supermarket FRESH
Investor: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice
Výstavba supermarketu je plánovaná na pozemku vo vlastníctve investora, situovaná
na nároží ulíc Buzinská a Železiarenská v Košiciach-Šaci, v súlade s platným územným
plánom hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, pre mestskú časť Šaca, kde predmetné
územie je definované ako polyfunkčná plocha mestskej a nadmestskej občianskej
vybavenosti a plôch verejnej zelene.
Podľa projektu spracovaného v stupni pre územné konanie je objekt supermarketu na ploche 1808 m² navrhnutý ako prízemná budova s plochou strechou, ktorá bude zatrávnená,
s primeraným počtom parkovacích miest, so zabezpečením vjazdu a výjazdu na uliciach
Železiarenská a Učňovská.
V supermarkete je navrhované rôzne prevádzky. Okrem potravín s doplnkovým predajom
drogérie a kozmetiky, by sme tu mala byť pekáreň, predajňa kvetov, butiky, predajňa textilu,
uvažuje sa so zriadením prevádzky Slovenskej pošty a pod.
Predpokladané lehoty výstavby:
– územné rozhodnutie: 09/2010
– stavebné povolenia: 04/2011
– začatie stavby: 05/2011
– ukončenie stavby: 02/2012
Na stavebnom úrade mesta Košice, pracovisko Košice-Šaca, Železiarenská 9, začalo
k predmetnej stavbe dňa 17.09.2010 územné konanie.

Updated: 28. marca 2019 — 20:09

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.