Fitness park – Novomeského

Kulturistický oddiel VETERINARY  BODYBUILDING  CLUB  KOŠICE požiadal o prenájom pozemku časti parc. KN-C č. 3790/5 o výmere 510 m2 k. ú Huštáky na dobu určitú 20 rokov za výšku nájmu 1,- EUR/rok za účelom realizácie „The patch fitness park“. Podobné parky fungujú v zahraničí ako miesto, kde sa dá prevádzkovať šport v exteriéri. Park má pozostávať z dreveného náradia, revitalizovanej trávnatej plochy so zachovaním existujúcich stromov a bude oddelený plotom zo zeleného pletiva s vysadením živého plotu. Fitness park bude verejne prístupný denne od 06:00 do 20:00 v závislosti od ročného obdobia. Jeho prevádzkovateľom bude Kulturistický oddiel VETERINARY  BODYBUILDING  CLUB  KOŠICE, ktorý park zrealizuje z vlastných finančných prostriedkov. Plánovaný fitness park je situovaný pred objektom občianskej vybavenosti, kde na poschodí sa nachádza prevádzka „In Pulse Fitness“. Autori myšlienky fitness parku chcú ľuďom ukázať, že cvičenie a zdravý životný štýl je dostupný pre každého kdekoľvek a kedykoľvek.

Updated: 4. apríla 2019 — 21:29

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.