Eucharistický sprievod – jún 2015

V nedeľu 7. júna 2015 sa v centre Starého mesta uskutočnil Eucharistický sprievod. Tejto slávnosti predsedal J. E. Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita. Slávnosť sa začala sv. omšou v katedrále o 9.30 hod. a potom sprievod prešiel ku kostolu Dominikánov, kde bolo 1. zastavenie. Druhé zastavenie nasledovalo pri kostole Uršulínok, odkiaľ sprievod prešiel na Hlavnú ulicu k Seminárnemu kostolu a ku kostolu Premonštrátov a následne sa vrátil do Dómu sv. Alžbety.

Updated: 13. apríla 2019 — 22:25

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.