Eucharistická procesia v centre mesta

Pápežská rada pre novú evanjelizáciu nám adresovala list v ktorom – v tomto Roku viery – pozýva k pripojeniu sa k Eucharistickej adorácii, ktorá bude 2. júna 2013 v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Hodinovej adorácii bude predsedať Svätý Otec. Táto výzva ponúka príležitosť spojiť sa s námestníkom apoštola Petra v modlitbe adorácie k Ježišovi prítomnému v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. V Košiciach sa k tejto iniciatíve pripojíme nasledujúcim slávením, ktorému bude viesť otec arcibiskup Bernard Bober:

15.00 sv. omša v kostole Božského Srdca Ježišovho (jezuiti)

16.00 Eucharistická procesia do katedrály

17.00 Eucharistická adorácia

V ostatných farnostiach našej arcidiecézy odporúčame, aby v nedeľu 2. júna 2013 o 17:00 bola hodinová Eucharistická adorácia. Osobitné modlitbové úmysly Svätého Otca pre túto celosvetovú adoráciu, navrhnutá schéma a ďalšie odporúčania budú zverejnené na stránke www.annusfidei.va.

http://www.dom.rimkat.sk/ai1ec_event/slavnost-najsv-kristovho-tela-a-krvi/

Updated: 13. apríla 2019 — 22:28

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.