DSS Park mládeže – rekonštrukcia

V rámci ŠVAJČIARSKEHO FINANČNÉHO MECHANIZMU (www.swiss-contribution.sk) Košický samosprávny kraj podal projekt DOMKO – DSS, Park mládeže 3, Košice „VSTÚPTE K NÁM“, ktorý bol podporený sumou 1.110.266 EUR. Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života klientov a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v sociálnych zariadeniach.

Aktivity projektu:
1. rekonštrukcia objektu DOMKO – DSS
2. staviame mosty…-ZIMNÁ BLUMIÁDA 2013 (celoslovenské zimné zábavno-pohybové hry pre ľudí s mentálnym postihnutím zo slovenských zariadení sociálnych služieb).
3. supervízia, organizačný rozvoj – vzdelávanie pracovníkov sociálnych zariadení
4. otvorené dvere…-vznikne priestor na kvalitnejšiu realizáciu doterajších aktivít a ich rozšírenie o nové aktivity a vytvorenie „centra voľného času“ pre spoločnú realizáciu aktivít klientov a verejnosti v popoludňajších hodinách (otvárame dvere pre širokú verejnosť), čo sa prejaví na vyššej miere integrácie klientov do bežného života. 

Od 1.1.2010 sa zmenil názov nášho zariadenia: DOMKO – Domov sociálnych služieb.

DOMKO znamená domov v Košiciach. S názvom je spätá tradícia divadelného súboru klientov DSS.

  • právna forma: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
  • zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
  • forma poskytovanej sociálnej služby: ambulantná (denná).  
  • Prevádzka je situovaná v dvoch budovách v širšom centre mesta, od seba 3 zastávky MHD vzdialených), a to v Parku mládeže 3 a na Kmeťovej 30.
  • Zariadenie s kapacitou 60 klientov (Park mládeže 40, Kmeťova 20) pre deti a dospelých, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osoby, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca (t.j. ľudia so zdravotným postihnutím, s mentálnym postihnutím, telesným postihnutím alebo zmyslovým postihnutím, prípadne kombinovanými postihnutiami).
    Pre zvýšenie požadovanej kapacity je navrhnutá 3 podlažná prístavba s využitím podkrovia v severovýchodnej časti pozemku, na existujúcu časť bude nadstavané 1 podkrovné podlažie. Zvýšenie kapacity predstavuje zlúčenie DSS Park mládeže s DSS Kmeťova.

http://www.dsskepm.sk/

Takmer 1 200 Košičanov prevažne zo sídliska Mier podpísalo petíciu, v ktorej žiadajú od Košického samosprávneho kraja zmenu ich projektu rekonštrukcie Domova sociálnych služieb v Parku mládeže. Obyvateľom z Mieru sa nepáči, že KSK plánuje v projekte kvôli  DSS postaviť nové parkovisko a prístupovú cestu na mieste, kde sú teraz stromy a zeleň.
http://kosice.korzar.sme.sk/c/7123991/obyvatelia-mieru-nechcu-cestu-pomedzi-bloky.html

Updated: 1. apríla 2019 — 21:22

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.