Drevený kostolík z Kožuchoviec

Cerkva sa nachádza v areáli Východoslovenského múzea v Košiciach. Pochádza z obce Kožuchovce, okres Svidník a do Košíc ho priniesli v roku 1927. Bol postavený v roku 1741. Vedľa kostolíka je aj drevená zvonica z obce Ašvame (dnes Mineraľnoje v Zakarpatí).
Kostolík, ktorému v mieste zrodu hovorievali „cerkev“, postavili v roku 1741 v Kožuchovciach, dedinke neďaleko Stropkova, a zasvätili ho svätému Mikulášovi biskupovi. Jeho zrubová konštrukcia je z jedľového dreva a vyrezávané časti ikonostasu z lipy. Hlavným znakom tohto typu kostolíkov je trojdielnosť, čo znamená, že ma tri za sebou zoradené priestory smerom od západu na východ. Tieto priestory slúžia ako „babinec“ -priestor pre ženy, ľoď – priestor pre mužov a svätyňa, kde sa vysluhujú obrady. V roku 1875 vyzdobil neznámy ľudový umelec interiér kostolíka množstvom nástenných malieb so starozákonnou i novozákonnou tematikou. Najviac ich umiestnil do lode.
O osude kostolíka, ktorému v začiatkoch 20.storočia hrozil zánik, sa rozhodlo v roku 1927, keď „padol do oka“ vtedajšiemu riaditeľovi Východoslovenského múzea doktorovi Josefovi Polákovi. V októbri ho precízne zdokumentovali, rozobrali, jeho časti preniesli do Ladomírovej a odtiaľ opatrne nákladnými autami do Košíc. Transport vraj trval osem hodín. V Košiciach kostolík usadili na pripravený kamenný sokel. Príliš poničené časti pritom nahradili novými prvkami, čo sa najviac týkalo pôvodnej šindľovej kritiny. Bohužiaľ ho nemohli osadiť v liturgicky správnej východo – západnej orientacii, pretože nedovoľovali priestorové pomery. Verejnosti kostolík sprístupnili počas osláv národopisných dní 12. augusta 1928. Napriek tomu, že prevoz do areálu Východoslovenského múzea sa kostolík stal múzejnou zbierkou, rozmerovo najväčšou, pre istotu ho v roku 1963 zapísali aj do štátneho zoznamukultúrnych pamiatok.
Keď kostolík v roku 1971 až 72 odborne reštaurovali, natreli jeho konštrukciu agresivnym karbolínom, ktorý nástenné maľby v interiéri doslova „zožral“. To, čo sa z kostolíka dalo zachrániť, možno dnes vidieť v expozícii storočia v umení.
Reštaurovanie kostolíka bolo súčasťou projektu: Ostrov kultúry – Východoslovenské múzeum v rámci EHMK Košice 2013.

Updated: 6. apríla 2019 — 21:56

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.