Dopravné obmedzenia počas modernizácie električkovej trate v križovatke VSS

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo povolenie na čiastočnú uzávierku rýchlostnej cesty R2 – R4 – PR3 v Košiciach v križovatke VSS. Nevyhnutná rekonštrukcia križovatky VSS, ktorá je súčasťou 2. etapy modernizácie električkových tratí v Košiciach, začne od soboty 4. marca 2017 od 6:00 hod. Predpokladané ukončenie rekonštrukcie križovatky VSS je 31. júla 2017. 

Rekonštrukcia križovatky VSS bude znamenať, že autá sa nedostanú z centra mesta po Južnej triede cez uzavretú križovatku VSS na Alejovú ulicu, na Sídlisko Nad jazerom a ani do Barce. Obchádzka povedie po odbočení z Južnej triedy cez Cintorínsku, Rastislavovu a Alejovú ulicu, s napojením na privádzač rýchlocesty. Z Barce sa bude dať autom odbočiť iba doprava na most VSS. Vodiči budú môcť pokračovať cez Vyšné Opátske na Prešovskú ‑ Sečovskú alebo sa pri teplárni otočiť a vrátiť sa späť na most VSS. Zmeny v doprave budú vyznačené osadením prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení.

————————————————————————————-

Už od konca minulého roka prebiehajú v križovatke VSS prípravné práce na modernizáciu električkovej trate, ktoré si zatiaľ nevyžiadali žiadne väčšie dopravné obmedzenia.

Vzhľadom na blížiaci sa termín čiastočnej uzávierky križovatky ciest I/17 E571 R4 – E571 PR3 – E58 R2 – MK Južná trieda /skrátene VSS/ v Košiciach /zatiaľ platí termín 27.2.2017/ pre lepšiu informovanosť košických aj ďalších vodičov prinášame zatiaľ odsúhlasené dopravné značenie a pripravované odklony dopravy.

Spracoval: Ing. Pavel Titl 

Počas modernizácie úseku trate v križovatke VSS sa predpokladá etapizácia prác tak, aby križovatka bola prejazdná v maximálne možných smeroch, s presmerovaní prejazdov križovatkou na most VSS.

Úplne uzavreté bude pravé odbočenie v smere od centra z MK Južná trieda k Alejovej – Červenému raku, s obchádzkovou trasou Južná trieda – Cintorínska – Rastislavova – Alejová – Červený rak. Ostatné tri pravé odbočenia v križovatke by mali byť počas modernizácie križovatky prejazdné.

Ľavé odbočenie E571 /PR3/ Nižné Kapustníky – E71 I/17 Barca bude pre osobnú dopravu a nákladné vozidlá okrem TIR vedené s odklonom doprava smer MK Južná trieda – Cintorínska – Rastislavova – Alejová – MÚK Rastislavova /uzol A2 na ceste R2/– križovatka VSS doprava smer E71 I/17 Barca. Obchádzková trasa pre osobnú dopravu a nákladné vozidlá okrem TIR smer R4 Miskolc bude vedená v smere most VSS rovno – doprava do MK Alejová – cez električkové koľaje doľava smer obchvat E58 R2 – z obchvatu doprava smer E71 I/17 Barca. 

Ľavé odbočenie E71 I/17 Barca – E58 R2 Alejová, Červený rak bude vedené po obchádzkovej trase doprava smer Nižné Kapustníky (uzol A16 PR3) – Južné nábrežie – otočka pri Teplárni (km 115,0) – Južné nábrežie – Nižné Kapustníky (uzol A16 PR3) – most VSS – s pokračovaním E58 R2 Alejová, Červený rak.

Vzhľadom na podjazdnú výšku mosta Baltická – Teplárenská na ceste PR3 pri teplárni – 3,8 m – bude pre vozidlá nad toto obmedzenie nutné prejsť po Južnom nábreží až na MÚK Prešovská – Sečovská (uzol A6 PR3 E571), tam sa otočiť naspäť do smeru Nad jazerom a po Južnom nábreží PR3 E571 prejsť až k mostu VSS.
Obchádzkovú trasu Južné nábrežie – Teplárenská – Južné nábrežie bude možné použiť aj pre trasu Barca – centrum, s odklonom cez Južné nábrežie a návratom cez Teplárenskú – Južné nábrežie – Nižné Kapustníky – odbočiť vpravo do Južnej triedy smer centrum. Alternatívna trasa pre tento smer obchádzky – cez Južné nábrežie – MÚK Prešovská – Sečovská – Palackého – centrum. 

Ľavé odbočenie E58 R2 Alejová, Červený rak smer centrum bude vedené obchádzkou cez MÚK Rastislavova (uzol A2 cesty E58 R2) – pravým odbočením na Alejovú – Rastislavovu – Cintorínsku s pokračovaním doľava Južná trieda smer centrum.
Ľavé odbočenie z centra na E571 PR3 Nižné Kapustníky s odklonom cez Cintorínsku, Rastislavovu, Alejovú, MÚK Rastislavova (uzol A2 cesty E58 R2) naspäť ku križovatke VSS s prejazdom cez most smer E571 PR3 Nižné Kapustníky. 
Prejazd križovatkou v smere centrum – E71 I/17 Barca priamo s odklonom doprava do Cintorínskej – Rastislavovej – Alejovej – MÚK Rastislavova (uzol A2 cesty E58 R2) – križovatka VSS doprava smer E57 I/17 Barca.
Pre zlepšenie dostupnosti MČ Košice do centra počas čiastočnej uzávierky križovatky VSS bude po dohode s letiskom Košice možný prejazd po obslužnej komunikácii letiska v úseku Letisko, terminál – KE, Barca, ulica Čkalovova vozidlám do 3,5 t okamžitej hmotnosti. 
Pre redukovanie prejazdu uzlom VSS v čase stavebných prác v smere Seňa, Kechnec, št.hranica SK-H (cesta R4, E71, I/17) – Šaca, Rožňava, Letisko (cesta R2, E58, I/16) a opačne bude tranzitná doprava odklonená zo smeru I/17 od Sene v okružnej križovatke I/17 – III/3401 (Haniska – Čaňa), v smere od R4 (št.hr. SK-H) v MÚK R4 – I/17 Šebastovce naspäť na Hanisku a ďalej III/3401 smer Ludvíkov Dvor (Valcovňa USSK). Zo smeru Rožňava – Šaca (cesta R2, E58, I/16) smer št.hr. SK-H odklon pri Valcovni USSK doprava na cestu III/3401 po okružnú križovatku I/17 Haniska – Čaňa.
Pre vozidlá TIR bude vyznačená obchádzková trasa Kapustníky (uzol A16 cesty E571 PR3) – most VSS – MÚK Červený rak (uzol A15 cesty E58 R2) – KE, Pereš – KE, Poľov – križ. E58 R2 (uzol A14) Ludvíkov dvor – III/3401 – križ. I/17 – Haniska – Čaňa.
Obchádzkové trasy budú návestené zvislým DDZ IS15 a smerovými tabuľami na vyznačenie obchádzok IS25.

Updated: 2. apríla 2019 — 21:45

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.