Domény

V blízkej budúcnosti vyrastie v Košiciach na Terase nový obytný súbor s pracovným názvom Domény.

V projekte sa uvažuje s tromi bytovými domami, ktorých výška je optimalizovaná na štruktúru okolitých bytových domov, so spoločným podzemným parkovacím domom.

Koniec výstavby: december 2013

Umiestnenie stavby je situované na rovinatom teréne ohraničenom ulicami Moldavská a Idanská. Daná lokalita je svojou morfológiou terénu veľmi zaujímavá aj z dôvodu, že už od 2. nadzemného podlažia umožňuje pohľad cez okno na celé Južné mesto a v diaľkových pohľadoch na pohorie Dargov a Slánske Vrchy.

Bytové domy budú dostatočne odstúpené od okolitej už existujúcej unifikovanej bytovej výstavby a po ich realizácii už nebude možné ďalšie zahusťovanie lokality.

Parcela, na ktorej bude predmetná stavba umiestnená, sa nachádza v dobre urbanizovanom priestore z hľadiska kvality vybudovanej infraštruktúry (centrum mesta 10 min., železničná stanica 12 min., letisko 12 min., nákupné centrá 10 min., nemocnica 10 min., obchody a banky 10 min., školy 5 min.).

Rozloženie bytov z hľadiska úžitkovej plochy je rovnomerne nastavené na dvoj a troj izbové byty, na poslednom podlaží doplnené o mezonetové byty. Konštrukčné riešenie umožňuje flexibilne upravovať jednotlivé dispozície bytov a vytvoriť tak v prípade záujmu aj jedno a štvorizbové byty. Každý byt disponuje minimálne jednou loggiou. Komfort bývania umocňuje nízky počet bytov v jednom bytovom dome v počte 21.

Veríme, že tento nevtieravý až komorný koncept Vám prinesie nový pohľad na túto obľúbenú a preferovanú adresu.

Letecké fotografie vytvorené v spolupráci so spoločnosťou FlyMediaAerial photo & video

www.idanska.sk

V cípe ulíc Moldavská – Idanská na Terase na obrovskom zelenom priestranstve so stromami mal kedysi vyrásť 24-podlažný mrakodrap s kruhovým pôdorysom. Od valca, prečnievajúceho nad všetky okolité domy, sa upustilo. Nielenže tam kompozične nezapadal, ale zasahoval by aj do leteckého koridoru neďalekého letiska. Teraz tam začínajú vyrastať o tretinu nižšie obytné domy.
 

„Ide o novostavbu bytových domov s podzemnou garážou, ktorá pokryje potreby budúcich vlastníkov bytov. Okrem toho vybudujeme parkovisko na povrchu s kapacitou 65 vozidiel. Po dokončení ho bezodplatne odovzdáme mestu, aby ho mohli využívať motoristi z okolitých blokov, kde je v súčasnosti akútny nedostatok miest na parkovanie. Obsluha územia bude z Idanskej ulice,“ uviedol konateľ spoločnosti House development Richard Kašťák.

Na zeleni sa stavajú obytné domy, ktorých výška nepresiahne osem podlaží. Celý obytný súbor pre viac ako 60 rodín má byť ukončený do konca budúceho roka.

http://kosice.korzar.sme.sk/c/6372398/vyhlad-na-mesto-zatienia-starousadlikom-nove-domy.html

Updated: 22. marca 2019 — 22:20

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.