Detská železnica – obnova výhybne na stanici Vpred

 
 
 

Detská železnica od nedele posilní dopravu a otestuje novú výhybňu

Až dvadsať vlakov vyrazí na trať Košickej detskej historickej železnice každú nedeľu do konca prázdnin. Posilnenie dopravy umožní križovanie vlakov v nedávno zrekonštruovanej výhybni Vpred, ktorú dobrovoľníci obnovili po 30-tich rokoch.
Križovanie vlakov v stredovej stanici Vpred patrilo v minulosti medzi najväčšie atrakcie detskej železnice. „Obnovenie druhej koľaje nám umožní prepraviť viac detí a turistov obľúbenej historickej úzkokoľajky a ešte viac zatraktívni železničku a nám umožní flexibilnejšie reagovať na záujem,“ hovorí Ľubomír Lehotský, riaditeľ Košickej detskej historickej železnice.
Výhybňu Vpred slávnostne otvorili len v júni tohto roku a nadšenci z detskej železničky by chceli v budúcnosti vďaka nej postupne skrátiť aj intervaly medzi jednotlivými vlakmi.
Posilové vlaky budú premávať zatiaľ len počas augustových nedieľ 4., 11., 18., 25. augusta a 1. septembra. Zážitok z križovania vlakov v stredovej stanici Vpred si užijú cestujúci s pridanými odchodmi vlakov z Čermeľa i z Alpinky. Odchody z nástupnej stanice Čermeľ sa tak navýšia ďalšie odchody, ktoré nájdete v cestovnom poriadku na www.detskazeleznica.sk
Financie na obnovu koľajiska získalo združenie aj z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom programu Interreg. Obnova koľajiska vo výhybni Vpred trvala takmer dva mesiace. „V uplynulých troch desaťročiach ide o najväčšiu investíciu do infraštruktúry železničky a majetku mesta Košice. Ešte vlani sa nám z rovnakého projektu podarilo dokončiť stavbu novej staničnej budovy,“ doplnil Ľ. Lehotský.


Obnovená výhybňa košickej detskej železnice umožní križovanie vlakov

 

Obnovenie druhej koľaje umožní podľa združenia Detská železnica Košice zvýšenie prepravnej kapacity a ešte viac zatraktívni populárnu turistickú úzkokoľajku.


Obnovenie druhej koľaje umožní podľa združenia Detská železnica Košice zvýšenie prepravnej kapacity a ešte viac zatraktívni populárnu turistickú úzkokoľajku.

„Likvidácia druhej koľaje vo výhybni Vpred sa začala v roku 1989 a nám sa ju takmer presne po 30 rokov podarilo obnoviť. Výhybňa bola vždy súčasťou železničky, svojím spôsobom v nej dotvárala atmosféru „veľkej“ železnice. Obnovená výhybňa zvýši priepustnosť trate, umožní flexibilnejšie reagovať na záujem cestujúcich a umožní križovanie nielen verejných, ale aj pracovných a služobných vlakov,“ vysvetlil Ľubomír Lehotský, predseda združenia Detská železnica Košice, ktoré turistickú atrakciu prevádzkuje.

Práce mohli byť vykonané vďaka nadšeniu dobrovoľníkov, sponzorom a najmä podpore takmer 90.000 eur z európskych fondov. Ide o súčasť cezhraničného slovensko-maďarského projektu obnovy dvoch úzkorozchodných železníc – v Košiciach a v Miškovci.

Na slávnostnom otvorení bol prítomný aj primátor Košíc Jaroslav Polaček, ktorý si zaspomínal, ako v detstve navštevoval vtedy ešte Pioniersku železnicu a v stanici Vpred boli dve koľaje. Ocenil pritom súčasné úsilie na obnove železničky. „Verím, že aj vďaka pomoci mesta Košice budú pribúdať na jej trati takéto novinky, čím sa stane ešte atraktívnejšou a príťažlivejšou pre cestujúcich všetkých vekových skupín,“ povedal. 

Úplná stavebná obnova koľajiska vo výhybni, ktorá sa nachádza v strede trate, trvala viac ako mesiac a robila sa za plnej prevádzky. V stanici boli položené štyri výhybky, osadených takmer 130 metrov koľaje číslo 2 a pribudlo tiež viac ako 130 metrov odstavných koľají. V celej stanici bol úplne vymenený koľajový zvršok. Stavebné práce realizovala spoločnosť Koľajové a dopravné stavby, s.r.o., Košice.

„V uplynulých troch desaťročiach ide o najväčšiu investíciu do infraštruktúry železničky a navyše do majetku mesta Košice. Ešte vlani sa nám z rovnakého projektu podarilo dokončiť stavbu prvej staničnej budovy,“ doplnil Lehotský.

Nadšenci z občianskeho združenia sa snažia železničku pozdvihnúť od roku 2012, kedy po štátnom železničnom dopravcovi prevzali jej prevádzku. Počet návštevníkov sa podarilo za uplynulých sedem rokov zdvojnásobiť.
 
————————————————————————————————–
 
 
 

 

 

 

Košická detská historická železnica sa čoskoro pochváli zrekonštruovanou výhybňou VPRED. Investícia za takmer 90.000.- eur umožní obnovu pôvodnej druhej koľaje v tejto stanici a osadenie výhybiek, čo opäť umožní križovanie vlakov obľúbenej turistickej úzkokoľajky. Na stanici zároveň pribudnú odstavné koľaje na deponovanie niektorých vozňov. 
„Košická detská historická železnica počas takmer celej svojej existencie využívala stanicu VPRED a to až do likvidácie druhej staničnej koľaje a výhybiek v 90. rokoch minulého storočia. Za touto likvidáciu stála najmä snaha znížiť prevádzkové náklady detskej železnice. Avšak dnes, keď záujem o našu historickú rekreačnú železnicu rastie, je obnovenie výhybne potrebné z prevádzkových aj dopravných dôvodov,“vysvetľuje Ľubomír Lehotský, predseda občianskeho združenia Detská železnica Košice, ktoré turistickú atrakciu prevádzkuje.
Prostriedky na obnovu koľajiska získalo združenie z európskych fondov. Ide o súčasť cezhraničného Slovensko-maďarského projektu obnovy dvoch susediacich úzkorozchodných železníc – Košickej detskej historickej železnice (KDHŽ) a železnice v Miškovci – Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV). Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja z programu Interreg.
„Naša železnička ročne prevezie 45.000 návštevníkov a cez zastávku VPRED môžeme v súčasnosti prechádzať vždy len jedným smerom, čo brzdí premávku na trati. VPRED pritom leží v polovici trate a už pri projektovaní železnice bol navrhnutý tak, aby sa tu mohli vlaky navzájom križovať,“ približuje Lehotský. Obnovenie výhybne a následne aj stanice má preto viesť aj k ďalšiemu zvyšovaniu kapacity a komfortu železničky.
Združenie sa snaží železničku pozdvihnúť od roku 2012, kedy po štátnom železničnom dopravcovi začalo s jej prevádzkou. Nadšenci postupne spojazdnili celý historický vozový park, rozšírili počet rušňov a vozňov na železničke a v minulom roku postavili prvú murovanú staničnú budovu. Počet návštevníkov stúpol viac ako dvojnásobne.
Súčasťou medzinárodného projektu je tiež spoločný rozvojový dokument pre maďarskú aj slovenskú železničku, v tomto roku na slovenskej strane ešte pribudne investícia do exteriérového zariadenia staníc a do aplikácie pre mobilné telefóny.

Pôvodné výhybky a dopravné koľaje v stanici Vpred boli po roku 1990 zrušené a dnes stanicou prechádza už iba jedna koľaj. Členovia OZ KDHŽ plánujú túto koľaj obnoviť, aby bolo opäť možné križovanie sa vlakových súprav v tejto stanici.

Updated: 4. augusta 2019 — 21:43

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.