Detská fakultná nemocnica Košice – nadstavba

Detská fakultná nemocnica Košice má zrekonštruované priestory Centrálneho príjmu.

http://www.teraz.sk/zdravie/dfn-kosice-centralny-prijem/91174-clanok.html

———————————————————————————————————————-

Slávnostné začatie projektu „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba DFN Košice“ dňa 20. mája 2013
Názov projektu: „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba DFN Košice“
Zhotoviteľ stavby: Dúha, a.s.- víťazný uchádzač verejnej súťaže
Financovanie stavby: Projekt financovaný z fondov Európskej únie
Nenávratný finančný príspevok : 14 395 349,61 Eur.
Dĺžka realizácie projektu: 25 mesiacov
Celková plocha nových objektov: 4650 m2

Detská fakultná nemocnica (DFN) Košice začala realizáciu projektu “Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba DFN Košice“. Dňa 6.7.2010 podpísaním Zmluvy o NFP sa DFN stala úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu zdravotníctvo (OPZ) , ktorý je programovým dokumentom Slovenskej republiky na čerpanie pomoci z fondov Európskej únie (EÚ) pre sektor zdravotníctvo.


DFN KE je koncová nemocnica, ktorá poskytuje vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť deťom z Košického a Prešovského kraja. Od marca 2004, po presťahovaní oddelení z Detskej nemocnice na Moyzesovej ulici v Košiciach, sídlila z prevažnej väčšiny v prenajatých priestoroch UN LP na Triede SNP 1 v Košiciach. 1.1.2010 boli tieto priestory prevedené do vlastníctva DFN, pričom aj napriek tomu stále poskytuje zdravotnú starostlivosť na dvoch oddeleniach v prenajatých priestoroch UN LP . Všetky operačné výkony sa v realizujú v rámci operačného traktu pre dospelých v UN LP.
V súčasnosti má DFN 240 lôžok a tvoria ju 4 kliniky, 6 oddelení, Detské centrum prof. Th. Hellbrüggeho a patrí k nej aj 50 špecializovaných ambulancií.
Potreba rekonštrukcie a modernizácie nemocnice vyplynula zo skutočnosti, že okrem I. Kliniky detí a dorastu neboli tieto priestory určené primárne pre detských pacientov. Viaceré oddelenia boli zriadené dočasne, aby aspoň čiastočne spĺňali kritéria na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre malého pacienta, ako aj možnosti hospitalizácie sprievodcu. Výrazným nedostatkom je aj zlý technický stav a energetická náročnosť budov, a tiež nevyhovujúce priestorové a materiálno-technické vybavenie centrálneho príjmu.
Detská fakultná nemocnica má jedinečné postavenie v kraji, má vysoko erudovaný zdravotnícky personál. Avšak bez vhodných podmienok pre hospitalizáciu, ambulantné ošetrenia alebo operačné výkony a bez modernej zdravotníckej techniky nie je možné poskytnúť kvalitnú zdravotnú starostlivosť.
Po ukončení projektu bude nemocnica zateplená, s kompletnou výmenou všetkých okien a vonkajších dverí. Na jednom z monoblokov bude realizovaná nadstavba dvoch podlaží. Na jednom podlaží budú zriadené 3 operačné sály a na druhé podlažie sa presťahuje Oddelenie detskej chirurgie. Vznikne nemocničná lekáreň, rozšíri sa a zmodernizuje centrálny príjem, vrátane expektačných lôžok. Rozsiahla rekonštrukcia s kompletným novým vnútorným vybavením sa týka dvoch poschodí II. Kliniky detí a dorastu a Oddelenia detskej neurológie.
Cieľom tohto projektu je vytvoriť detskému pacientovi a jeho rodičovi tie najlepšie podmienky počas vyšetrenia alebo hospitalizácie v príjemnom, bezpečnom a moderne zariadenom prostredí našej nemocnice.
Updated: 1. apríla 2019 — 21:20

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.