Cyklotrasa Čaňa – Gyňov – Trstené pri Hornáde – Ždaňa – Čaňa

Na dvoch kolesách z Košíc až do Sárospataku – Cyklistom bez hraníc

V rámci projektu prihraničnej spolupráce súvisiaceho s vytvorením súvislej 72 km cyklotrasy prechádzajúcej cez 18 obcí z Košíc do Sárospataku sa na slovenskej strane začali na jeseň minulého roku stavebné práce. Tie si žiadajú menšie zásahy do prírody. Obnovu topoľovej aleje medzi Ždaňou a Čaňou, spevnenie koruny ochrannej hrádze pri Gyňove aj osadenie pilierov lávky v Trstenom pri Hornáde. Výrazne sa však zvýši bezpečnosť pohybu cyklistov a chodcov medzi jednotlivými obcami. Cyklotrasa prechádza štátnou hranicou po zrekonštruovanej ceste cez Skároš do Ždane, odtiaľ po novovybudovanom cyklochodníku vedľa cesty do Čane až k železničnému priecestiu, ďalej okolo jazera Tajvan po novom asfaltovom úseku do Gyňova s pokračovaním k Hornádu. Medzi obcami Gyňov a Trstené pri Hornáde pribudne závesná lávka cez rieku a po zrekonštruovanej ceste medzi obcami bude možné prejsť bicyklom späť do Skároša. Prostredníctvom projektu postavia firmy Strabag a Eurovia Košice 12 km úsek cyklotrasy, pribudnú tri odpočívadlá a vyše sto orientačných tabúľ. Slovensko do projektu investuje 764 173,50 eur. Nenávratná dotácia od Európskej únie je vo výške 649 547,91 eur, štátny rozpočet Slovenskej republiky prispeje sumou 76 417,40 eur. Zvyšok uhradia zúčastnené obce. Projekt bude ukončený v júni tohto roku.
www.regionhornad.sk


Zobraziť Cyklotrasa Čaňa – Gyňov – Trstené – Ždaňa – Čaňa na väčšej mape

Updated: 4. apríla 2019 — 21:10

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.