Cyklojazda na nábrežie Hornádu pri Rampovej

Výstavbou oplotenia pozemku bol znemožnený peší alebo cyklistický prechod pozdĺž rieky Hornád pri Rampovej ulici.

ÚHA vo svojom stanovisku okrem iného konštatuje, že pri realizovaných prácach z hľadiska funkčného využitia plochy nebol rešpektovaný územný plán ani technická dokumentácia plánujúca úpravu brehov rieky Hornád.

Ešte v roku 2009 bola na stavebný úrad podaná žiadosť o prešetrenie tejto veci, no do dnešného dňa bez nejakého výsledku…

Updated: 15. apríla 2019 — 22:04

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.