Cyklistická lávka cez Hornád

Cyklistická lávka cez Hornád spájajúca obce Trstené pri Hornáde – Gyňov

Info o lávke:
Lávka je navrhnutá ako visutá lanová konštrukcia s mostovkou na závesoch a je v priamej, kolmo na tok rieky. Mostovka je vo výškovom oblúku a je tvorená oceľovými priečnikmi, oceľovými pozdĺžnikmi a tiahlami, vozovka je tvorená drevenými mostinami, vzopätie oblúku na dĺžku cca. 60,4 m činí 1,8 m. Výška spodnej úrovne v pozdĺžnom strede nad úrovňou Q100 = 170,60 m n. m. je 1,61 m v ri…eke. Normálna hladina je potom asi o 6,3 m nižšie t.j. na úrovni 165,88 m n. m. Hlavné piliere lávky sú tvorené dvojicou oceľo-betónových stĺpov mierne šikmých v oboch kolmých rovinách o celkovej výške cca. 11,23 m, spojené pod vrcholom oceľovým priečnikom. Rozpätie v úrovni základového bloku, na ktorom sú pylóny uložené, je 5,039 m, v mieste prechodu hlavných nosných lán mostovky je vzdialenosť 3,489 m. Mostovku tvoria dva hlavné oceľové nosníky I profilu, spojené v priečnom smere oceľovými priečnikmi. V rovine mostovky je pozdĺžne stužidlo tvaru X. Vozovku tvoria drevené mostiny, ktoré sú uložené na drevené nosné hranoly. Mostovka je zavesená na nosné závesy, ukotvené v mieste priečnikov. Zábradlie je tvorené z oceľového rámu a vyplnené ťahokovom.

www.trsteneprihornade.ocu.sk

Ďalšie fotografie z časti cyklotrasy nájdete tu:
Cyklotrasa Čaňa – Gyňov – Trstené pri Hornáde – Ždaňa – Čaňa

Updated: 4. apríla 2019 — 21:10

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.