City Park Center

Zámer firmy City Park Center je z bývalého pavilónu vytvoriť reprezentačný objekt spoločenského charakteru s možnosťou usporadúvania bálov, tanečných nedeľných popoludní či, pre našinca typických, čajov o piatej.

Technické riešenie povrchu zrekonštruovaných kurtov umožní zimnú prevádzku exteriérovej ľadovej plochy, ktorá mimo iné poslúži aj na usporiadanie plesov na ľade alebo korčuliarskych popoludní s hudbou.

Strechy väčšiny objektov sú koncipované ako zelené strechy. Navrhované stavebné, architektonické a výtvarné riešenie stavby zázemia tenisového areálu City Park Center je podriadené celkovej filozofii riešenia areálu parku s architektúrou objektov ukrytých v zeleni.

Návrh spoločnosti City Park Center obsahuje aj hotel so 40 izbami vyššieho štandardu, s bazénom, vitálnym svetom, fitnes centrom, squashovými ihriskami, tenisovým zázemím a 90 parkovacími miestami.

Podľa územného plánu tu môžu vyrásť iba športovo-rekreačné stavby. Umiestnenie doplnkových funkcií sa pripúšťa do 19 % z celkovej plochy lokality. To podľa Krajského stavebného úradu (KSÚ) spĺňa a je v súlade s územným plánom. KSÚ tým potvrdil uznesenie košického mestského stavebného úradu, ktorý povolil na mieste súčasných športovísk pri mestskom parku výstavbu nového hotela.

kosicednes.sk/zaujimavosti-vsetky/city-park-center-kosice/

Staršie fotografie z výstavby

Celková rekonštrukcia a modernizácia špotrovo – relaxačného parku (prestavba existujúcich kurtov, vytvorenie komplexného zázemia pre športovcov, zabezpečenie celoročnej prevádzky – kryté tenisové a squashové dvorce, doplnenie o funkcie detského ihriska, bowlingu a občerstvenia, rekonštrukcia pamiatkovo chráneného objektu bývalého korčuliarskeho pavilónu).
Zámer je z bývalého korčuliarskeho pavilónu vytvoriť reprezentačný objekt spoločenského charakteru s možnosťou usporadúvania bálov, tanečných nedeľných popoludní, čajov o piatej… Technické riešenie povrchu zrekonštruovaných kurtov umožní zimnú prevádzku exteriérovej ľadovej polochy – usporiadavanie plesov na ľade, korčuliarskych popoludní s hudbou…
Základné princípy stavby sú definované ako spojenie dominantného solitéru – bývalý korčuliarsky pavilón s premodelovaným terénom s trubúnami. V tejto hmote sú ukryté všetky funkcie zázemia. Zo strany parku budú viditeľné len tribúny a existujúca vzrastlá zeleň. Zo strany mestskej plavárne bude čitateľná horizontálna hmota dojmovo jednopodlažná, posadená na nízkom terénnom návrší.
Dopravné riešenie uvažuje napojenie na Štefánikovu ulicu pravým odbočením.

Súvisiace odkazy:
Rekonštrukcia korčuliarskeho pavilónu

Updated: 4. apríla 2019 — 21:18

1 Comment

Add a Comment
  1. Markéta Fišerová

    Dobrý den, zajímalo by mě jakým způsobem je vyřešená akustika v nové hale. Předem děkuji.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.