Centrum Augustiniánov

Prvý kostol svätej Rity na Slovensku posvätia začiatkom mája

Relikvie svätej Rity z Cascie, patrónky v ťažkých a bezvýchodiskových situáciách, privítajú v piatok 27. apríla v Kláštore svätého Augustína v Košiciach. Slávnosť sa začne svätou omšou o 18.00 h.

Košice 22. apríla (TASR) – Kostol svätej Rity, ktorý postavili pri Kláštore svätého Augustína v Košiciach, posvätia začiatkom mája. Udalosti bude podľa predstaveného komunity a rehole augustiniánov na Slovensku Juraj Pigulu predchádzať príchod ostatkov svätej Rity.
Svätá Rita je pre nás veľmi vzácna. Augustiniáni na Slovensko prišli priamo z Cascie, z jej rodiska. Na Slovensku to bude prvý kostol zasvätený tejto svätici. Nie je nejaký veľký, je postavený pre dvesto ľudí, ale má rôzne priestory, ktoré sú prepojené. V prvom rade je to veľká loď pre sväté omše, potom je to menšia zadná kaplnka, ktorá môže slúžiť pre adoračné modlitby a modlitby bratov kláštora a potom je tam malá podzemná kaplnka, kde budú uložené relikvie svätej Rity,“ uviedol Pigula.
Relikvie svätej Rity z Cascie, patrónky v ťažkých a bezvýchodiskových situáciách, privítajú v piatok 27. apríla v Kláštore svätého Augustína v Košiciach. Slávnosť sa začne svätou omšou o 18.00 h.
Udalosť je spojená aj so sanktuáriom svätej Rity v Cascii, mestečkom svätej Rity. Vznikne družba, mestá svätej Rity, ktoré sa spájajú, Košice a Cascia. Tým, že príde delegácia priamo z Cascie, starosta, spolu s niektorými svojimi námestníkmi, rektor sanktuária a miestny biskup, tak to má v sebe nielen veľkú symboliku, ale aj silu, pretože oni sem chcú naozaj priniesť svätú Ritu,“ doplnil Pigula.
Otvorenie a posvätenie kostola súvisí s príchodom relikvie svätej Rity. Kostol bude posvätený 8. mája. Na to je znovu špeciálny rituál, eucharistia, svätá omša, na ktorú príde košický pomocný biskup Marek Forgáč. Bude to ďalšia veľmi významná udalosť,“ dodal Pigula.
Svätá Rita sa narodila v roku 1381 v Roccaporene a zomrela 22. mája 1457. V šestnástich rokoch sa vydala za Pavla di Ferdinanda Mancini, mladíka dobre založeného, ale hnevlivej povahy. Mali spolu dvoch synov.
Život manželky a matky bol otrasený vraždou manžela, zabitého pre rodové spory. Rita odpustila všetkým tým, čo jej spôsobili bolesť. Synovia, naopak, ovplyvnení prostredím a rodinou, boli pohnutí k pomste. Matka, aby zabránila krutosti, žiadala od Boha radšej ich smrť, než aby sa poškvrnili krvou. Obaja zomreli pre chorobu v mladom veku.
Vdova Rita dokázala dosiahnuť uzmierenie pre obidve rodiny. Až potom mohla uskutočniť dávnu túžbu a vstúpiť do augustiniánskeho kláštora sv. Márie Magdalény v Cascii. Žila tam 40 rokov, slúžiac Bohu a blížnym s ušľachtilou radosťou a pozornosťou voči ich ťažkostiam. Bola uctievaná ako svätá hneď po smrti. Rita bola uložená do skromnej truhly a kláštor sa hneď po pohrebných obradoch stal cieľom nepretržitého putovania veriacich. V roku 1628 ju vyhlásili za blahoslavenú a v roku 1900 za svätú.

Zdroj: TASR

Na jar v roku 2010 sme začali stavať prvý Augustiniánsky kláštor na Slovensku pri mestskej časti Košická Nová Ves. Stavba celého kláštora je rozdelená do niekoľkých etáp. V prvej etape sa vybuduje samotný kláštor, v druhej etape je zahrnutá stavba kostola Sv. Rity s kapacitou 200 miest z toto 80 na sedenie. V posledej etape sa vybuduje pastoračné centrum pre mladých, ako aj internátna časť s kapacitou 10 izieb. Pri výstabe sa počíta aj s multifunkčným ihriskom.

http://www.aug.sk/

Stavba sanktuária sv. Rity v Košiciach

Sanktuárium sv. Rity bude pozostávať z troch častí.
1. V podzemnej kaplnke, tkzv. krypte, by mala byť v budúcnosti uložená relikvia sv. Rity. Bude to miesto na stíšenie a modlitbu v tichu.
2. V nadzemnej časti bude hlavná a zároveň najväčšia časť, t. j. samotný priestor kostola sv. Rity.
3. Za kostolom bude malá kaplnka, ktorá by mala slúžiť ako chór na modlitby rehoľnej komunity, stretnutia a sv. omše pre menšie skupiny, prednášky a skúšky zboru.

1. Etapa
Bola zrealizovaná v mesiacoch október až december 2013;
V tejto etape bola vybudovaná podzemná kaplnka relikvie a základové pásy celého sanktuária
aj s podkladným betónom oboch nadzemných kaplniek;
financovanie 1. etapy bolo 80% príspevok z generálnej kúrie augustiniánov z Ríma a 20% bolo zo zbierok a milodarov veľkého počtu dobrodincov;

2. Etapa
Zahŕňa vybudovanie nosnej časti kostola, ktorá pozostáva zo železobetonových pilierov a múrov kostola a taktiež malej kaplnky;
V tejto etape bola vybudovaná aj železobetónová konštrukcia zvonice a tiež stĺpov a múrika pre prístrešok, ktorý povedie od vstupu do kláštora ku vstupu do kostola;
Na túto etapu počítame s príspevkom 100 % z generálnej kúrie augustiniánov z Ríma a budeme musieť dofinancovať približne 13% navyšenie ktoré bolo vynútené drobnými zmenami a doplnením železa do armovania konštrukcií.

3. Etapa
Zatiaľ nemáme žiadne prostriedky na financovanie ďalšej časti – okná a dvere a ukončenie celého komplexu zvnútra.

Hlavným architektom kostola je Ing. Ján Zajac.

http://www.aug.sk/kostol-sv-rity/

Updated: 1. apríla 2019 — 21:00

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.