Centrálne trhovisko na Južnej triede

Centrálne trhovisko bude umiestnené v časti verejnej zelene pozdĺž existujúceho spevneného chodníka na Južnej triede ako pokračovanie obchodnej zóny medzi obchodným centrom a obytným domom. Nové trhové stoly budú umiestnené pod presvetleným navrhovaným prekrytím (oceľová konštrukcia). Prekrytie trhoviska tvorí pultová strecha zapustená do oporného múru. V hlavnej časti trhoviska pod prekrytou obchodnou pasážou bude umiestených 17 nových trhových stolov. Súčasťou obchodnej pasáže budú aj 3 samostatne stojace stánky doplnené mestským mobiliárom, ktoré budú využívané na sedenie, prípadne na pultový predaj. V rámci vybudovania centrálneho trhoviska bude realizovaný projekt sadových úprav Správy mestskej zelene v Košiciach “Rekonštrukcia parku Astória”.

V budúcnosti sa uvažuje s rekonštrukciou pitnej fontánky a s prevádzkovaním verejných sociálnych zariadení, ktoré sú vybudované v blízkosti detského ihriska LIENKA. Navrhované riešenie plne rešpektuje existujúce spevnené chodníky v oddychovej zóne, urbanisticky dotvára priestor parku a novozriadeného detského ihriska a v neposlednom rade týmto riešením sa zvýši kultúra predaja a poskytovania služieb pre predávajúcich a kupujúcich na miestnom trhovisku.

http://www.kosicejuh.sk/trhovisko-na-juhu/

Updated: 28. marca 2019 — 19:31

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.