Kategória: Zdravotnícke, sociálne

Poliklinika Terasa (pohotovosť)

Na mieste bývalej výmenníkovej stanice pohotovosti, vyrastá dvojpodlažná novostavba s kaviarňou a barom na prízemí a s ambulanciou očnej kliniky na poschodí. ————————————————————————————————————— Pohotovosť na Toryskej premenia na moderný komplex s poliklinikou Pohotovosť na Toryskej úplne zmení svoju vizáž. Zastaranú budovu do konca februára 2008 vystrieda moderný komplex. Prevádzka pohotovosti bude rozšírená o polikliniku. KOŠICE. V […]

Detská fakultná nemocnica Košice – nadstavba

Detská fakultná nemocnica Košice má zrekonštruované priestory Centrálneho príjmu. http://www.teraz.sk/zdravie/dfn-kosice-centralny-prijem/91174-clanok.html ———————————————————————————————————————- Slávnostné začatie projektu „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba DFN Košice“ dňa 20. mája 2013 Názov projektu: „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba DFN Košice“Zhotoviteľ stavby: Dúha, a.s.- víťazný uchádzač verejnej súťažeFinancovanie stavby: Projekt financovaný z fondov Európskej únieNenávratný finančný príspevok : 14 395 349,61 Eur.Dĺžka realizácie projektu: […]

DSS Park mládeže – rekonštrukcia

V rámci ŠVAJČIARSKEHO FINANČNÉHO MECHANIZMU (www.swiss-contribution.sk) Košický samosprávny kraj podal projekt DOMKO – DSS, Park mládeže 3, Košice „VSTÚPTE K NÁM“, ktorý bol podporený sumou 1.110.266 EUR. Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života klientov a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v sociálnych zariadeniach. Aktivity projektu: 1. rekonštrukcia objektu DOMKO – DSS2. staviame mosty…-ZIMNÁ BLUMIÁDA 2013 (celoslovenské […]

Rekonštrukcia DSS Skladná

Rekonštrukcia rieši nadstavbu jestvujúceho objektu DD a DS nad 2-oj podlažnou časťou, v ktorej sú umiestnené stravovacie, rehabilitačné, spoločenské, zdravotnícke a administrativne priestory a nad 5- podlažnou časťou s ubytovacou funkciou. Dvoj podlažná časť sa nadstaví so zachovaním priečelí podľa jestvujúceho stavu, zastrešená sedlovou starechou.Vyššia päť podlažná časť sa nadstaví so zachovaním priečelí do dvora.Zo […]

Nový pavilón urgentného príjmu UNLP

Nový pavilón urgentného traumatologického a internistického príjmu s operačnými sálami, modernými laboratóriami a pristávacou plochou pre vrtuľník. Pôvodný projekt, ktorý počítal s výstavbou siedmich poschodí (jedného podzemného a šesť nadzemných), sa ukázal nereálny a bolo nutné ho prehodnotiť, keďže čiastka vyčlenená z Operačného programu Zdravotníctvo na realizáciu uvedeného projektu by nepokryla všetky stavebné práce. Výsledný […]

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny

Vybudovaním vlastných priestorov úcelovo projektovaných pre potreby nukleárnej medicíny pribudne do portfólia služieb inštitútu lôžkové oddelenie a pracovisko pozitrónovej emisnej tomografie. Na 10 lôžkach sa bude vykonávat liecba otvorenými žiaricmi, ktorá je založená na nasledujúcom princípe: látka, o ktorej je známe, že sa po podaní pacientovi prednostne vychytáva v nádore, sa ešte pred podaním oznací […]