Kategória: Zdravotnícke, sociálne

Postupné búracie práce – Nemocnica I

POLYFUNKČNÁ ZÓNA NEMOCNICA I Výmera lokality cca 50 000 m2. Pôvodne súčasť areálu fakultnej nemocnice L. Pasteura (nemocničných monoblokov, fakulty i polikliniky). Lukratívne pozemky nad terénnou hranou obytnej zóny Terasa. Možnosti využitia na polyfunkčnú zástavbu (bytová funkcia a občianska vybavenosť – rezidenčná viacpodlažná obytná zástavba, vybavenosť s väzbou i na prevádzku nemocnice – doliečovacie ústavy, […]

Zdravotné stredisko a lekáreň na Gorkého

Navrhovaná stavba rieši rekonštrukciu, prístavbu a nadstavbu existujúceho objektu, za účelom výstavby zdravotného strediska a lekárne na Gorkého ulici v Košiciach. Hlavný objekt je navrhnutý troma (resp. štyrmi) nadzemnými podlažiami a jedným čiastočne podpivničeným podlažím, kubusového tvaru s plochou „zelenou strechou“, v strednej časti prerušený preskleným átriom tvoriacim vstupné halové priestory. V 1.PP je riešená kotolňa, sklady a priestory slúžiace na úkryt obyvateľstva v prípade núdze. […]

Dom seniorov KVP

V areáli bývalej materskej škôlky v Drocárovom parku č. 2 prebieha rozsiahla rekonštrukcia. Rekonštrukciu vykonáva na základe nájomnej zmluvy s mestskou časťou Ing. Rudolf Vancák – RZ KARAT. Všetky pavilóny budú postupne zrekonštruované za účelom vytvorenia jednotného komplexu, ktorý bude v prvom rade slúžiť potrebám seniorov mestskej časti. V jednotlivých pavilónoch bude postupne vybudovaný dom seniorov, denné centrum pre seniorov […]

Vs. ústav srdcových a cievnych chorôb

Diagnostické, preventívne a výskumné centrum VÚSCH – rozšírenie a dostavba Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH), a. s., v Košiciach zrealizuje dostavbu svojej budovy na Ondavskej ulici. Cieľom je zvýšiť ambulantné a lôžkové kapacity, najmä rozšírenie lôžkovej časti pre pacientov s angiologickými ochoreniami a srdcovým zlyhaním. Prístavba so štyrmi nadzemnými podlažiami bude stáť 5,595 milióna […]

Zdravotné a vzdelávacie centrum SOLMEA + rekonštrukcia ďalších objektov

Prebieha rekonštrukcia ďalších objektov bývalých kasární na Bačíkovej. —————————————————————————————- Začiatkom roka 2014 sa KSK podarilo predať časť bývalých kasární pechoty na Bačíkovej ulici (označenú ako celok č.1). Minimálna požadovaná kúpna cena bolo 300 000,- €. Jediným záujemcom a víťazom sa stala spoločnosť SOLMEA s.r.o., za cenu 300 123,- €, ktorá už začala z rekonštrukciou a stavebnými úpravami zakúpených objektov.

Výstavba nemocnice pre malé zvieratá

Výstavba Univerzitnej veterinárskej nemocnice, Objekt 40 Chirurgia a PGA malých zvierat v objekte Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na Komenského ulici č.73 v Košiciach. Vizualizácie: MarsPro 2-podlažná stavba s podkrovím by mala byť dokončená do októbra 2015.Na 1.nadzemnom podlaží sú situované priestory pre zázemie študentov (šatne), Oddelenie PGA a pôrodnice, CT ambulancia a […]

Klinické ustajňovacie priestory

Stavebné úpravy priestorov Pavilónu č. 19, objekt SO 019: Klinické ustajňovacie priestory.1. NP: Pôvodne navrhované skladové priestory budú zrušené. O uvoľnené miesto sa rozšíri plocha pre laboratórne zvieratá – experimentálny zverinec. Tu budú laboratórne zvieratá králiky a potkany ustajnené vo vyššom štandarde ako bolo uvažované v pôvodnom projekte – zriadením čistých priestorov. Pre študentov a […]

Operačné centrum – Nemocnica Šaca

K lôžkovej, 13-poschodovej budove nemocnice a 3-poschodovej komplementárnej časti, ktoré boli postavené začiatkom 70-tych rokov minulého storočia, bude napojené nové 3-poschodové operačné centrum, ktoré bude zastrešovať operačné sály, lôžkové jednotky pooperačnej intenzívnej starostlivosti a ARO s napojením na urgentný príjem. Moderná prevádzka si vyžaduje aj primerané podmienky, preto sa investor rozhodol týmto spôsobom riešiť nevyhovujúci […]

Bethesda

Hlavným cieľom BETHESDA Senior, n.o. je komplexné poskytnutie teoretickej a praktickej podpory a poradenstva v ťažkých životných situáciách. Zameriavame sa na poskytovanie informácií a poradenstvo v oblasti sociálnej, psychologickej a v oblasti ľudských práv a základných slobôd. http://www.bethesda.sk/vizia.php