Kategória: Zdravotnícke, sociálne

Postupné búracie práce – Nemocnica I

POLYFUNKČNÁ ZÓNA NEMOCNICA I Výmera lokality cca 50 000 m2. Pôvodne súčasť areálu fakultnej nemocnice L. Pasteura (nemocničných monoblokov, fakulty i polikliniky). Lukratívne pozemky nad terénnou hranou obytnej zóny Terasa. Možnosti využitia na polyfunkčnú zástavbu (bytová funkcia a občianska vybavenosť – rezidenčná viacpodlažná obytná zástavba, vybavenosť s väzbou i na prevádzku nemocnice – doliečovacie ústavy, […]

Vs. ústav srdcových a cievnych chorôb

Diagnostické, preventívne a výskumné centrum VÚSCH – rozšírenie a dostavba Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH), a. s., v Košiciach zrealizuje dostavbu svojej budovy na Ondavskej ulici. Cieľom je zvýšiť ambulantné a lôžkové kapacity, najmä rozšírenie lôžkovej časti pre pacientov s angiologickými ochoreniami a srdcovým zlyhaním. Prístavba so štyrmi nadzemnými podlažiami bude stáť 5,595 milióna […]