Kategória: Teplovod, plynovod

Opravy horúcovodov v Starom meste

Oprava a upresnenie uzávierky na Palackého Informácia na oficiálnej stránke mesta Košice o uzávierke Palackého je nepresná. V skutočnosti sa nejedná sa o uzavretie Palackého ulice, iba o zrušenie pravého odbočenia z ulice Bajzovej do Palackého v križovatke Palackého – Bajzová – Krivá. Od včera je uzavreté odbočenie doľava z Bajzovej do Palackého smer Prešovská, budúci […]

Zmena teplonosného média

REKONŠTRUKCIA TEPELNÝCH ROZVODOV NA SÍDLISKU NAD JAZEROM Tepláreň Košice, a.s. spustila v spolupráci so spoločnosťou Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice projekt s názvom Zmena teplonosného média na sídlisku Nad jazerom Košice. Cieľom projektu je vybudovanie približne 160 domových kompaktných odovzdávacích staníc tepla, ktorými budú nahradené staré sídliskové výmenníky. Predpokladané náklady projektu sú vo výške cca 17 […]