Kategória: Teplovod, plynovod

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP

Práce na modernizácií sekundárnych rozvodov (vykurovania a teplej vody) budú na sídlisku KVP pokračovať v okrsku IV – na uliciach Wuppertálska, Cottbuská, Titogradská a Starozagorská.Firma TEHO ako stavebník dnes odovzdala stavenisko realizátorovi stavby firme MENERT spol. s r. o. , ktorá bude realizovať výkopové práce, výmenu rozvodov a finálne terénne úpravy a úpravy chodníkov a miestnych […]

Oprava horúcovodu v Moldavskej križovatke

V mesiacoch august až október 2017 zrealizuje Tepláreň Košice, a. s. havarijnú opravu horúcovodného potrubia v kruhovom objazde na Moldavskej ulici v Košiciach. Práce, ktoré súvisia s obmedzením dopravy sú naplánované na mesiac august. Oprava horúcovodného potrubia začne v zeleni kruhového objazdu pri koľajniciach električiek. Trasa opravy bude križovať komunikáciu kruhového objazdu dvakrát. V termíne […]

Oprava horúcovodu pri Angels aréne

Z dôvodu opravy horúcovodu dôjde od polnoci 01.06.do 03.06.2016k prerušeniu dodávky tepla pre ulice: Hviezdoslavova, Komenského, Strojárenská, Jesenná, Zimná, Československej armády, Jilemnického, Jarná, Pajorova, Park Angelinum, Komenského, Letná http://www.teko.sk/web/guest/odstavky ————————————————————————————————- Z dôvodu opravy horúcovodu je cesta okolo Angels arény, v smere na Moyzesovu, uzavretá. Viac info tu: www.kosicednes.sk/rozkopali-cestu-pri-angels-arene

Oprava horúcovodu – Moldavská križovatka

Práce sú už ukončené… ——————————————————————————————————– Bez obmedzenia dodávok tepla začala 25. augusta 2014 spoločnosť Tepláreň Košice, a.s. opravu horúcovodného potrubia na Alejovej ulici a kompenzátora v kruhovom objazde na Moldavskej ulici. Do 13. októbra prebiehali práce bez výrazného obmedzenia dopravy. Rozsah prác si vyžiada aj obmedzenia dopravy, ktoré potrvajú približne 1 mesiac. Počas opravy bude vymenené potrubie […]