Kategória: Školstvo

Vedecko-technický park TECHNICOM

Po približne 3-ročnej prestávke, výstavba Technicomu pokračuje. Prestávka bola spôsobená nedostatkom financií. Celkové výdavky na projekt Technicom predstavujú 41,7 milióna eur, z toho stavebné práce majú hodnotu 8,5 milióna eur. Technická univerzita získala na projekt s podporou eurofondov nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 39 miliónov eur, vyše dva milióny eur tvorí päťpercentné spolufinancovanie. […]

Búranie bývalej škôlky – Nad jazerom

Schátrané budovy bývalej materskej škôlky VSŽ na Galaktickej ulici na sídlisku Nad jazerom už viac ako desať rokov neslúžia pôvodnému účelu. V priestoroch sa zdržiavali asociáli a bezdomovci. Vlastník pozemku, košická spoločnosť MONTE, pristúpila k zbúraniu týchto budov a pripravuje pozemok na realizáciu investičného zámeru (nových bytov?).

UPJŠ Jesenná 5 – dostavba budovy

V rámci vybudovania fyzickej infraštruktúry je v rámci UPJŠ plánovaná dostavba budovy na Jesennej 5 v Košiciach do plného profilu, jej zateplenie a modernizácia. Realizáciou tohto stavebného zámeru vzniknú účelné a moderné priestory spĺňajúce najmodernejšie stavebné, technické a hygienické štandardy. Celkovo vznikne alebo bude modernizovaných viac ako 585 m 2 úžitkovej plochy a viac ako […]

Prístavba objektov TUKE

Prístavba a rekonštrukcia objektov TUKE v areáli Park Komenskeho č.10 a 12 V rámci 7. Rámcového programu EÚ v rokoch 2007 – 2013 sa stavajú aj nové centrá excelentnosti. Ide o centrá pre univerzitné výskumné tímy, kde sa budú riešiť problémy z oblasti IKT, stavebníctva, strojárenstva, automobilovej techniky atď. Tie tímy pracujú aj teraz jednotlivo […]

Botanická záhrada – rekonštrukcia skleníkov

Tri najväčšie skleníky sú už zrekonštruované… TLAČOVÁ SPRÁVA  Košice, 15. apríl 2014  V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach sa začne rozsiahla rekonštrukcia troch najväčších skleníkov  O niekoľko dní sa začne rozsiahla rekonštrukcia hlavných expozičných skleníkov Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach na Mánesovej 23 v hodnote 409 599,- eur, ktorá je naplánovaná na jeden rok a realizovať sa bude […]

SAV Pavilón materiálových vied

Náklady na stavbu presiahnu 22 miliónov eur. Výstavba centra sa začala v septembri a práce majú ukončiť v júli 2015. 4. 11. 2013 14:09 | sitaVyše 22 miliónov eur získala Slovenská akadémia vied a jej košické ústavy spolu s košickou Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a Technickou univerzitou na projekt ProMaTech – národného výskumného centra progresívnych […]

Ekonomická univerzita

Predmetom stavby je vybudovanie nového objektu v areáli ekonomickej univerzity, čím sa dosiahne zväčšenie kapacity a modernizácia priestorov školy. Účelom objektu je rozšírenie jestvujúcich priestorov ekonomickej univerzity a výstavba auly s kapacitou 320 miest. Vybudujú sa ďalšie dve menšie auly v priestoroch druhého nadzemného podlažia. V priestoroch podzemného podlažia sú navrhované podzemné parkoviska s kapacitou 54 parkovacích miest + 2 parkovacie miesta […]

Výskumné centrum PROMATECH

V Košiciach vznikne výskumné centrum PROMATECH za viac ako 22 miliónov eur zamerané na oblasť progresívnych materiálov a technológií. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ) bude spolupracovať so Slovenskou akadémiou vied na vytvorení centra pre progresívne materiály v rámci projektu PROMATECH, ktorý umožní rekonštrukciu priestorov historickej budovy v Parku Angelinum 9 a vybudovanie nových […]

VŠBM – Aula Mariana

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva vytvára predpoklady pre skvalitňovanie vedeckej a pedagogickej činnosti. Jedným z krokov je aj výstavba novej auly Mariana, ktorá bude mať multifunkčný charakter a bude k dispozícii už pre akad. rok 2012/2013 s celkovým počtom troch posluchárni modifikovateľných do spoločnej auly s obsadenosťou 400 miest. Základné špecifiká Počet posluchárni : 3 Možnosť […]