Kategória: Školstvo

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – rekonštrukcia objektov

Nové oplotenie areálu veteriny zo strany od Kostolianskej cesty. Rekonštrukcia budovy Pavilónu č. 25 a skleníkov – cieľom je zníženie spotreby energie Obnova pozostáva z výmeny strešnej krytiny za keramickú skladanú drážkovanú krytinu, výmeny okien za drevené do veľkosti pôvodných okenných otvorov, reštaurovanie a obnovenie omietky… Obvodové múry skleníkov sa zateplia kontaktným zatepľovacím systémom a omietnu fasádnou omietkou. […]

Univerzitné mestečko – rekonštrukcia objektov v areáli UPJŠ, Moyzesova 9

Stavebné úpravy historického oplotenia v areáli UPJŠ, Moyzesova 9, Košice Predmetom zákazky sú stavebné úpravy historického oplotenia okolo areálu na Moyzesovej ulici 9 v Košiciach nachádzajúcom sa na území mestskej pamiatkovej rezervácie. Predmetné murované oplotenie lemuje západnú a južnú hranicu areálu UPJŠ Moyzesova 9 doplnené kovovými výplňami /mrežami/. V časti oplotenie z ulice Kostlivého je […]

Lekárska fakulta – obnova fasády

Stanovisko vedenia UPJŠ v Košiciach k zatepleniu auly LF UPJŠ Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podporuje zámer Lekárskej fakulty UPJŠ zrekonštruovať budovu a aulu Teoretických ústavov LF UPJŠ. Zároveň vedenie univerzity konštatuje, že pôvodný návrh zateplenia auly a výmeny hliníkových konštrukcií zohľadňoval umelecké dielo – plastický reliéf od autora Adolfa Havelku situované na južnej fasáde objektu […]

Záhrada liečivých rastlín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Vyše sto druhov bylín je súčasťou Záhrady liečivých rastlín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorá bola 24. októbra 2018 slávnostne otvorená rektorkou univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD. V záhrade sa nachádzajú liečivé byliny ako ostropestrec mariánsky, pamajorán obyčajný, skorocel kopijovitý, a iné viac či menej známe liečivé rastliny. Záhrada bola zrealizovaná vďaka […]

Rozšírenie kapacít materskej školy Muškátova 7

Rozšírenie kapacít MŠ Muškátova – MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.CELKOVÉ NÁKLADY   453 858,36 € V rámci projektu rozšírime kapacity v MŠ Muškátová o 88 miest, a to rekonštrukciou […]

Lesná škola v Čermeľskej doline

Mestské lesy Košice 25.4.2018 otvárajú lesnú školu v Čermeľskej doline, ktorá bude slúžiť hlavne školám ale aj širokej verejnosti. Ešte je tam veľa práce, ale chata Hlinné je pripravená, okrúhly altánok postavený a náučný chodník vykopaný. Ostáva vybudovať štýlovú studničku, zrekonštruovať chatu Dianu, upraviť lúčky, na chodníku vytvoriť zaujímavé tabule o prírode, pripraviť rôzne náučné […]

Rekonštrukcia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ po požiari

V piatok 9. 12. 2016 bola požiarom a následným hasením výrazne poškodená budova Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach na Moyzesovej 11. Ide o jednu zo siedmych budov, ktoré využíva fakulta na svoju činnosť. Podľa predbežných zistení požiar nevznikol úmyselným konaním, ale skratom na elektrickom zariadení a následným rozšírením požiaru do strešných priestorov. Nižšie situované priestory boli požiarom poškodené iba minimálne […]