Kategória: Priemyselné, skladové

Modernizácia a rekonštrukcia spaľovne

Po desiatich rokoch od svojho založenia KOSIT, a.s., spúšťa jednu z najväčších investícii v doterajšej histórii firmy – modernizáciu a rekonštrukciu spaľovne. Prvoradým cieľom veľkej investície je zabezpečiť trvalú udržateľnosť spaľovne, ktorá je už dnes technicky a morálne zastaraná. KOSIT má záujem vybudovať modernú spaľovňu, ktorá bude spĺňať všetky environmentálne, technické a technologické parametre na […]

4 MW elektráreň na biomasu

V priemyselnom areáli v Košiciach pripravuje investor, ktorým je Košická energetická spoločnosť, a.s., výstavbu 4 MW elektrárne na spaľovanie biomasy s efektívnym využitím existujúcej technickej infraštruktúry. Na základe kontraktu z novembra tohoto roka dodáme pre túto elektráreň roštový parný kotol s výkonom 20 t/h na spaľovanie lesnej drevnej štiepky na báze vlastného inžinieringu. Do rozsahu […]

Magnezitka – búranie

V posledných dňoch prebiehajú v areáli bývalej Magnezitky pri Ťahanovciach ďalšie búracie práce pôvodných objektov závodu. V Košiciach bolo magnezitové ložisko v lokalite Bankov známe od 90. rokov 19.storočia. Prevádzka magnezitky začala v roku 1911. V 50 rokoch 20. storočia, z dôvodu rozširovania výroby sa prevádzka presunula do novej lokality Ťahanovce. Do doby začatia prevádzky […]

Terminál kombinovanej dopravy

Terminál spoločnosti Metrans sa zameria najmä na obsluhu a prekládku kontajnerových nosičov. Investícia bez nákladov na kúpu pozemkov dosahuje okolo 6 mil. eur. Česko-slovenská spoločnosť Metrans dokončila nový prekladiskový terminál v Haniske pri Košiciach a začne jeho skúšobnú prevádzku. Výška investície sa bez súm na kúpu pozemkov pohybuje okolo šiestich miliónov eur. V prekladisku postupne […]