Kategória: Polyfunkčné

PO – AstonBuilding – Werferova

Komplexne zrekonštruovaná deväťposchodová administratívna budova, v ktorej sídli v súčasnosti viac ako 65 podnikateľských subjektov (nájomcov) je situovaná blízko frekventovanej komunikácie, ktorá tvorí hlavný ťah dopravnej trasy zo smeru Bratislava – Lučenec  – Moldava nad Bodvou – Košice – centrum mesta , na Werferovej ulici č.1. O výhodnosti lokality svedčí ľahká prístupnosť absolútneho centra mesta, […]

Cassovar

Na komíne inštalovaná nová pamätná tabuľa. ——————————————————————————————————– Od pondelka 29.7.2013 do cca 19.8.2013 bude prebiehať rekonštrukcia a údržba komína pred CBC. Počas týchto prác bude obmedzený pohyb v okolí komína, t.j. bude označená a vyhradená bezpečnostná zóna 6 metrov od päty komína. Taktiež bude nainštalované dočasné dopravné značenie, keďže bezpečnostná zóna bude zasahovať aj do […]

Polyfunkčný objekt Huštáky

Vyjadrenia k stavebnému zámeru: Stanovisko úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny:  V predloženom zámere sa: 1.      str. č. 23 konštatuje, že stavba nezasahuje do žiadneho z prvku RÚSES a MÚSES, 2.      na str. 51 sa konštatuje, že výstavba a prevádzka navrhovanej investičnej činnosti nezníži ekologickú stabilitu krajiny, nakoľko nedôjde k zásahom do prvkov územného systému ekologickej stability.   Uvedené sa […]

Nové centrum mesta Košice

V bývalých Malinovského kasárňach na Moyzesovej ulici v Košiciach plánuje developerská spoločnosť TriGranit do roku 2018 postaviť multifunkčné centrum s bytmi, obchodmi, kanceláriami, malým hotelom a zábavou. Investícia by sa mala predstavovať necelých 300 miliónov eur. Podľa územného plánu tu možno zastavať 80 percent územia a zvyšnú pätinu má tvoriť zeleň. Byty môžu zabrať najviac 30 percent. Zvyšok je určený na […]

Projekt VALENTINA

Objekt pozostáva z dvoch častí. Východná časť má fasádu orientovanú na Hlavnú ulicu (Hlavná 96,98). Západná časť je orientovaná na Mäsiarsku ulicu (Mäsiarska 57/A).  Východná časť (Hlavná 96,98): Stavba pozostáva z obnovy budov na ul. Hlavná 96 a 98 v Košiciach, vrátane dvoch samostatne stojacich objektov nachádzajúcich sa v západnej časti dvorov obidvoch hlavných budov, z dostavby severného dvorového krídla […]