Kategória: Nadstavby, rekonštrukcie

Bielekova vila

Vila obchodníka Aladára Bieleka z r. 1890 – Bankov č.4 Viac o ďalších vilách na Dolnom Bankove Vila Júliusa Offenheimera (advokát) z r. 1892 – Bankov 3 Vila Aladára Bieleka z r. 1890 – Bankov 4 Vila Eduarda Eschwiga (obchodník s galantérnym tovarom, tabakom a s luxusnými tabakovými výrobkami) z r. 1890 – Bankov 5 […]

Nadstavba Jesenná 7

Nadstavba bytového domu, Jesenná 7, Košice. Projekt stavby rieši nadstavbu štvorpodlažného obytného domu na ul.Jesenná č.7 o jedno typové podlažie a podkrovie za účelom vytvorenia 12 mezonetových bytových jednotiek, realizáciu výťahu v schodiskovom priestore domu, vytvorenie parkovacích miest v počte 12 parkovacích státí a napojenie objektu novou NN prípojkou na inžinierske siete, v súlade s predloženou […]

OD Mier – nadstavba bytov

Nadstavba bytov – obchodný dom Mier, Národná trieda 56, Košice Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a  nariadenie ústneho pojednávania.   Dňa 17.7.2012 podal AS DEVELOPMENT Košice s.r.o., Národná trieda 56, Košice žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Nadstavba bytov – obchodný dom Mier, Národná trieda 56, Košice.“ na pozemkoch parcelné čísla 5519/5, 5519/3, 5517, 8218/1 a 8284 v katastrálnom […]

Jarná 11 – nadstavba

Podkrovný byt exdekana rieši stavebný úrad i pamiatkari Známemu lekárovi Andrejovi Jenčovi povolili podkrovný byt len so strešnými oknami. V streche rastie dvojpodlažná nadstavba. KOŠICE. Niektorí obyvatelia národnej kultúrnej pamiatky – bytového domu na Jarnej 11 v Starom Meste – sa sťažujú na suseda, ktorý si stavia byt v podkroví. Stavbu v rozpore s povolením […]