Kategória: Nadstavby, rekonštrukcie

Nadstavba Jesenná 7

Nadstavba bytového domu, Jesenná 7, Košice. Projekt stavby rieši nadstavbu štvorpodlažného obytného domu na ul.Jesenná č.7 o jedno typové podlažie a podkrovie za účelom vytvorenia 12 mezonetových bytových jednotiek, realizáciu výťahu v schodiskovom priestore domu, vytvorenie parkovacích miest v počte 12 parkovacích státí a napojenie objektu novou NN prípojkou na inžinierske siete, v súlade s predloženou […]

OD Mier – nadstavba bytov

Nadstavba bytov – obchodný dom Mier, Národná trieda 56, Košice Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a  nariadenie ústneho pojednávania.   Dňa 17.7.2012 podal AS DEVELOPMENT Košice s.r.o., Národná trieda 56, Košice žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby “Nadstavba bytov – obchodný dom Mier, Národná trieda 56, Košice.” na pozemkoch parcelné čísla 5519/5, 5519/3, 5517, 8218/1 a 8284 v katastrálnom […]