Kategória: Obchodné, stravovacie

Obchodné centrum FRESH Moldavská cesta

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa16.júla 2019 (utorok) o 10.00 hod. so stretnutím pozvaných na tunajšom úrade, meste Košice, ref. stavebného úradu, pracovisku Košice – Západ, Trieda SNP 48/A, prízemie, trakt F, č. dv. F […]

Obchodné centrum ShopBox + Supermarket Lidl na Herlianskej ceste

ShopBox – skolaudované…https://static.kosice.sk/article/9oiWnzciLpexh84N0/kk_roz_ento_so_204_arealove_komunikacie.pdf Účelom navrhovanej činnosti je vytvoriť z doteraz nevyužívaného územia obchodný park – retail park, (ďalej len OP), centrum služieb pre verejnosť, s návrhom dostatočného množstva parkovacích plôch pre potreby navrhovanej funkcie, s návrhom optimálneho dopravného napojenia ako aj primeraného množstva zelene. OP budú tvoriť štyri samostatné objekty: A – Foodbox – zariadenie […]

Obchodné centrum Ťahanovce, Budapeštianska ul.

Nadstavba obchodného centra ———————————————————————————– V nákupnom centre nájdete predajňu Billa, 101 drogérie, lekáreň Dr. Max, očnú optiku Fokus, kvetinárstvo Sandy Creative Flowers, taliansku kaviareň siete Caffe Trieste, predajňu Kapa-Press. Tiež sa tu bude nachádzať predajňa s potrebami pre zvieratká PetCenter. —————————————————————————————- Obchodné centrum Ťahanovce, Budapeštianska ul., (Americká trieda), KošiceMIMISO Košice s.r.o., Donská 12, Košice. Umiestnenie novostavby obchodného centra na sídlisku Ťahanovce. Budova bude o pôdorysnom rozmere 24,70 […]