Kategória: Obchodné, stravovacie

Obchodné centrum ShopBox + Supermarket Lidl na Herlianskej ceste

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice – Východ, …….. rozhodlo:stavebníkovi: LIDL Slovenská republika …….. povoľuje užívanie stavby„ LIDL – predajňa potravín Košice, Herlianska cesta, Košice “  Viac tu: https://static.kosice.sk/article/xwcIoQPLh3wTuOkN/kr_lidl_sr.pdf Kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť 15. deň odo dňa doručenia rozhodnutia poslednému účastníkovi kolaudačného konania, ak nie je podané odvolanie.  Predpokladaný dátum otvorenia predajne LIDL na Herlianskej […]

Obchodné centrum FRESH Moldavská cesta

Projektová dokumentácia rieši návrh polyfunkčného objektu s parkoviskom, ktoré je prepojené s existujúcimi veľkoplošnými parkovacími plochami ostatnej občianskej vybavenosti. Objekt je navrhnutý ako dvojpodlažný. Výška objektu v úrovni atiky je 9,5 m. Stavba obchodného centra FRESH je samostatne stojaci objekt obdĺžnikového pôdorysu  s plochou strechou. Prevádzku OC na 1.NP tvorí vlastná predajňa Supermarketu potravín FRESH so […]

Supermarket FRESH – Košice – Sever, Kustrova ulica

Miesto: Košice – SeverUlica: Národná trieda – Tomášikova – KustrovaÚčel: Supermarket FRESH Mestská časť Košice – Sever obdržala žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii na územné konanie pre stavbu supermarketu v lokalite Kustrova – Národná trieda – obchodné priestory s výmerou 830 m2, parkovísk s kapacitou 30 miest, vrátane dopravného napojenia. Na pôvodný zámer MČ reagovala záporne, […]

Obchodné centrum Košice – Moldavská – SCONTO – predajňa nábytku

Prebieha geologický prieskum ———————————————————————————————————— Vybudovanie nového obchodného priestoru, ktorý má pozostávať z predajne nábytku v Košiciach a nájomných jednotiek v objekte Retail I. Návrh zahŕňa aj výstavbu príjazdových komunikácií, parkovacích plôch a technickej infraštruktúry. Výstavba je rozdelená na 2 etapy. V rámci 1. etapy sa uvažuje s vybudovaním predajne a skladu Sconto, parkoviska a príslušnej […]

Farmárska Tržnica v Košiciach – Šaci

Farmárska Tržnica v Košiciach – Šaci bude moderným stánkom, ktorý v Košiciach dlhodobo chýba. Tržnica vyrastie v mestskej časti Košice – Šaca pri hlavnom cestnom ťahu Košice – Rožňava.Myšlienka Farmárskej tržnice je ponúkať čerstvé a kvalitné produkty založené na trhovom predaji mäsa, údením, syrov, pečiva, vajec, korenín, byliniek, kvetov, ovocia, zeleniny, medu a ďalších produktov. Popri nakupovaní sa môžu návštevníci rýchlo […]