Kategória: Obchodné, stravovacie

Obchodné centrum Košice – Moldavská – SCONTO – predajňa nábytku

Prebieha geologický prieskum ———————————————————————————————————— Vybudovanie nového obchodného priestoru, ktorý má pozostávať z predajne nábytku v Košiciach a nájomných jednotiek v objekte Retail I. Návrh zahŕňa aj výstavbu príjazdových komunikácií, parkovacích plôch a technickej infraštruktúry. Výstavba je rozdelená na 2 etapy. V rámci 1. etapy sa uvažuje s vybudovaním predajne a skladu Sconto, parkoviska a príslušnej […]