Kategória: Kultúrna, relax

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) otvorilo 1. 10. 2015 Regionálne centrum remesiel v Košiciach. ÚĽUV sa už 70 rokov systematicky venuje ochrane a rozvoju tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby. Zriadením trietieho regionálneho centra remesiel prenesie intenzívnejšie svoje činnosti aj do regiónu východného Slovenska. Regionálne centrum remesiel ÚĽUV bolo zriadené na Mäsiarskej ulici 52 v Košiciach, vďaka finančnej podpore Európskeho […]

VS múzeum – rekonštrukcia

V rekonštruovanej streche historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea (VSM) včera (24.9.2009) pribudol atypický predmet. V popoludňajších hodinách do nej riaditeľ múzea Robert Pollák a košický župan Zdenko Trebuľa pre budúce generácie vlastnoručne zabetónovali časovú schránku. Jej obsah tvorí okrem iného pôvodný pôdorys budovy múzea, kópia jeho zakladajúcej listiny či unikátnej medaily z Košického zlatého pokladu a 33 […]