Kategória: Kostoly, chrámy, synagógy

Starý židovský cintorín

Košice, Tatranská ulicaKaždá židovská náboženská obec mala svoj cintorín značne vzdialený od synagógy. Košický židovský cintorín založili v roku 1842 na pozemku darovanom mestom v rozlohe 520 štvorcových siah. Svojmu účelu slúžil až do roku 1888, s výnimkou pochovania matky slávneho maliara a portrétistu Leopolda Horowitza v roku 1904, ktorá si želala byť pochovaná vedľa […]

Reformované cirkevnozborové centrum

Od založenia Slovenského reformovaného cirkevného zboru v Košiciach rezonovala túžba vybudovať vlastný kostol, alebo aspoň priestory pre potreby stretávania sa členov zboru. Pozemok, ktorý je vlastníctvom cirkevného zboru, sa nachádza na sídlisku Terasa, na Bardejovskej ulici, bol vo veľmi zanedbanom a neudržiavanom stave. Prvoradou úlohou bolo jeho vyčistenie a sprístupnenie. V ďalšom období bolo vykonané geodetické […]

Rekonštrukcia kaplnky v Poľove

Rekonštrukcia chátrajúcej kaplnky zasvätenej Nanebovstúpeniu Pána. Tá si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu najmä v časti stavebných základov a muriva, kde bude použitá technológia chemického odizolovania základu a realizácia novej sanačnej omietky. Okrem uvedených prác bude potrebné obnoviť náter strešnej krytiny a obnovu omietky vežičky kaplnky. Na renovácii kríža a umučenia budeme spolupracovať s p. Milanom Múdrym.Ďalšou […]

Gréckokatolícky chrám – Nad Jazerom

Tvar chrámu je jednoduchý kvadratický s ubratím hmôt v štyroch vrcholoch, čim vzniká tvar gréckeho kríža nad ktorým je polguľová kupola. Vzhľad chrámu symbolizuje vykrojeného baránka (ahnca) z chleba (prosfory), ktorý sa používa v byzantskej cirkvi východného obradu pri slávení Eucharistie. Pôdorysný tvar má rozmery 20 x 20 metrov. Výška strechy je 11 m a […]

Rekonštrukcia Dómu sv.Alžbety

Staršie fotografie z Dómu sv. Alžbety v Košiciach: Reštaurovanie Južnej veže kráľa Mateja – exteriér, vonkajší plášť Matejovej veže Dómu svätej Alžbety v Košiciach. Katedrála Dóm sv. Alžbety spolu s areálom je ako kultúrna pamiatka mimoriadnej hodnoty. Je reprezentantkou, dokumentujúcou historický vývoj spoločnosti. Bola zahrnutá medzi diela celoslovenského významu a uznesením vlády, zo dňa 18.marca 1970, […]