Kategória: Hornád

Revitalizácia Mlynského náhonu

Začalo sa s výberom projektanta na rekonštrukciu Mlynského náhonu.Presný termín začatia prác ešte nie je stanovený. Revitalizácia bude prebiehať v dvoch etapách. Jednalo by sa o časť od Národného námestia po Mlynskú baštu. V prvej etape sa bude realizovať technologická časť, druhá etapa bude riešiť architektonické prvky rekonštrukcie. Podľa Otta Brixiho, poslanca mestského zastupiteľstva, by […]

Ochranná hrádza Hornádu

Ochrannú hrádzu na Hornáde na sídlisku Nad jazerom spevňujú. Počas vlaňajších povodní presakovala a nemusela by už vydržať prípadný ďalší nápor. KOŠICE. Odvrátiť možnú hrozbu by mali protipovodňové opatrenia, ktoré na rieke Hornád začal robiť Slovenský vodohospodársky podnik v uplynulých dňoch. Na sídlisku Nad jazerom sa nejde nič nové stavať, ako sa mnohí domnievali. Vodohospodári […]