Kategória: EHMK

Revitalizácia hradu na vrchu Hradová

Výstavba archeoparku (dielne, strelnica, …) v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV a Mestskými lesmi. Oduševnení nadšenci histórie majú ambície premeniť ruiny Košického hradu na miesto, ktoré bude po niekoľkých storočiach opäť dýchať stredovekom. Pri realizácii ich plánov sa spoliehajú hlavne na rovnako zaujatých dobrovoľníkov a silné ruky.Archeopark na Košickom hrade by mohol vzniknúť do piatich rokov. Podľa Ľuboša Poradu, predsedu občianskeho združenia […]

Verejná knižnica Jána Bocatia

Piaty Ostrov kultúry vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici 5 otvára svoje brány na prahu letnej sezóny, aby ponúkol čitateľom väčší komfort a služby na úrovni 21. storočia. Modernú prístavbu pôvodného objektu ako otvorenú zónu otvorili pre verejnosť v utorok 2. júla 2013. Košický samosprávny kraj získal na realizáciu projektu nenávratný finančný príspevok […]

Ostrov kultúry – Východoslovenské múzeum

Otvorená zóna 1 Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice Celkové výdavky projektu : 3 305 346,63 € Požadovaná výška NFP : 3 140 079,30 € Spôsob riešenia projektu vyplýva z charakteru budovy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou – NKP. Pri návrhu aktivít bolo nutné zohľadniť stanoviská Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Rekonštrukcia začala v r. […]

Kaštieľ v Krásnej

Tlačová správa Práce na obnove kaštieľa v Krásnej finišujú, pozdržali ich archeologické nálezy Košice 7. november 2012 Tlačovú správu nájdete tu: www.kastielkrasna.sk Donedávna sa predpokladalo, že kaštieľ je z roku 1780, bol postavený v klasicistickom slohu, z iniciatívy šľachtického rodu Meškovcov, ktorí boli vlastníkmi Krásnej a Hanisky .Najnovšie výskumy realizované v rokoch 2008 – 2010 […]

Katova bašta – Rodošto

V rámci projektu otvorených zón dôjde do konca roka k pomerne radikálnemu vynoveniu priestorov Katovej bašty. Po prvýkrát budú verejnosti predstavené dobové delové komory, takzvané kazematy. Ide o priestor, ktorý sa nachádza na prízemí Katovej bašty. Počas stáročí tam bola aj klobučnícka manufaktúra Friedricha Gebrechta a neskôr aj priestory na bývanie. V týchto priestoroch budú inštalované dobové kópie […]

Park Moyzesova – revitalizácia

Jedným z cieľov projektu Košice EHMK 2013 je decentralizovanie kultúry z historického centra mesta bližšie k obytným štvrtiam. Tento zámer sa realizuje prostredníctvom revitalizácie parkov mimo centrálnej mestskej zóny. Obnova zelene, povrchov, skultúrnenie prostredia a doplnenie o potrebnú infraštruktúru prinesie nové možnosti a priestory prezentácie umenia v netradičnom prostredí verejných priestranstiev. Rekonštrukcie parkov sú navrhované […]

Mestský park – rekonštrukcia a revitalizácia zelene

I.) Mestský park rekonštrukcia a revitalizácia zelene: 1) Účel stavby: adaptácia Mestského parku v Košiciach na kvalitné parkové prostredie so zachovaním historických hodnôt parku pre realizáciu kultúrnych aktivít.. 3) Celková plocha riešeného územia – park: 126 163,5 m. 6) Správca VO: Fy. Eltodo Košice. 7) Užívateľ stavby: bežní návštevníci parku, návštevníci rôznych kultúrno spoločenských podujatí v […]

Nádvorie Barkóczyho paláca

Spôsob zvoleného riešenia projektu vyplýva z charakteru historickej budovy. Rozsah obnovy je špecifikovaný ako čiastočný, pozostávajúci zo stavebnej obnovy a úpravy časti objektu. Realizácia obnovy pozostáva z: – odvetrania a odvlhčenia suterénnych priestorov dvorového severného krídla, – rekonštrukcie hygienických zariadení v suteréne, – rekonštrukcie podkrovia, – rekonštrukcie nádvoria s vytvorením multifunkčného priestoru pre kultúrne trávenie […]

Rekonštrukcia Malej scény ŠD

Po viac ako roku otvorí v stredu 4. septembra svoje brány Malá scéna Štátneho divadla Košice. Historická budova v centre mesta prešla rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá bola jedným z veľkých investičných projektov v rámci programu Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013.Viac čítajte tu… ———————————————————————————————- Architektonické danosti budovy nie je možné pri rekonštrukcii obísť. Významné slovo budú […]

Ostrov kultúry – Východoslovenská galéria

Projekt nadväzuje na I. etapu rekonštrukcie objektu. Zabezpečí vytvorenie plnohodnotného kultúrneho a vzdelávacieho priestoru, ktorý bude nielen dôstojne reprezentovať Košice – EHMK 2013, ale bude slúžiť aj budúcim generáciám súčasných i potenciálnych používateľov. Dôjde k multifunkčnému využitiu nových výstavných priestorov, využívaniu najnovších technológií a vytvoreniu ideálnych podmienok pre splnenie náročných kritérií prezentácie súčasného umenia a […]