Kategória: Železničné

Rekonštrukcia železničnej stanice

Staršie fotografie nájdete tu: —————————————————————————————— II.etapa rekonštrukcie staničnej budovy II. etapa uvažuje s celkovou zmenou dispozície prednej fasády. Objekt sa na prízemí od pravého vchodu v prednej časti rozšíri smerom na juh po predajňu Lidl. Zo západnej strany sa objaví nákladný výťah a únikové schodisko. Objekt „šošovky“ na treťom podlaží bude presahovať ponad strechu druhého, […]

Komplexná rekonštrukcia koľaje v úseku Košice – Kostoľany nad Hornádom

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) realizujú dňa 26. septembra až 5. októbra 2018 nepretržité výlukové práce v úseku Košice – Kostoľany nad Hornádom. V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku vykoná komplexná rekonštrukcia koľaje z dôvodu, ktorej bude uzavretá miestna komunikácia na železničnom priecestí v km 102,738 (pri obci Ťahanovce), s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP0123. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. Cestná uzávierka priecestí […]

Oprava železničného priecestia v Ťahanovciach

Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Košice, Stredisko miestnej správy a údržby TO Margecany týmto oznamuje úplnú uzávierku miestnej komunikácie na železničnom priecestí v železničnom km 102,738 SP 0123 na komunikácií do MČ Ťahanovce v meste Košice, v úseku Košice – Kostoľany. Termín realizácie je stanovený na 18.9.2017 od 07:00 hod. do 29.9.2017 do 17:00 hod. – nepretržite. Rekonštrukcia teda bude […]

Rekonštrukcia železničného priecestia na Rampovej

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) realizujú v dňoch 3. až 30. októbra komplexnú rekonštrukciu železničného priecestia (s jedinečným identifikačným číslom JIČ SP0122), situovanom v km 100,073 na Rampovej ulici v Košiciach.Dôvodom opravných prác na priecestí je zlý technický stav priecestnej konštrukcie. Zamestnanci ŽSR zrealizujú počas októbrovej výluky odstránenie starej konštrukcie priecestia a koľajového poľa až po pláň koľajového spodku.Zároveň sa vykoná strojné prečistenie […]

Výmena priecestného zabezpečovacieho zariadenia pri Ťahanovciach

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v pondelok 10. októbra o 8.00 hod. uzatvoria železničné priecestie v košickej miestnej časti Ťahanovce (jedinečné identifikačné číslo SP0123). Dôvodom je výmena vonkajších prvkov priecestného zabezpečovacieho zariadenia. Dočasné dopravné značenie presmeruje účastníkov cestnej premávky na obchádzkovú trasu. Priecestie bude opätovne sprejazdnené po ukončení pracovných činností v piatok 14. októbra od 20.00 hod. ŽSR po vypnutí […]

Oprava železničného priecestia na Rampovej

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) opravia železničné priecestie na Rampovej ulici v Košiciach. Práce budú prebiehať od piatka 27.11.2015 22.00 h do soboty 18.00 h. „Pôjde o opravné práce na vylepšenie prejazdu, ktoré budú pozostávať z búrania a rezania starého asfaltu, následne sa zrealizuje nové asfaltovanie. Železničné priecestie bude v čase opráv zatvorené, označené dopravnými značkami,“ […]